Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida
Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Bilden visar en folksamling.

2 115 fler Umeåbor – största ökningen sedan 1993

Vid årsskiftet hade Umeå 122 892 invånare, efter att kommunens befolkning ökat med 2 115 personer under 2016. Ökningen förklaras till stor del av att fler flyttat in till Umeå än som flyttat ut.

Både inflyttningen och utflyttningen ökade, men inflyttningen ökade mer. Flyttningsnettot mot övriga län, alltså skillnaden mellan inflyttade och utflyttade, var +270 personer. Historiskt har flyttningsnettot varit negativt i nio fall av tio, exempelvis under perioden 2006–2014.

– Nettot är nu positivt för andra året i rad. Det är verkligen ett bevis för att Umeå är en attraktiv stad. Här ingår många delar, till exempel skola, omsorg, kultur, fritid och andra kommunala verksamheter, ett framgångsrikt näringsliv och satsningar på en hållbar utveckling, säger kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S).

Bostadsbyggande

Umeås befolkning har inte ökat så mycket sedan 1993, då ökningen till stor del berodde på att Umeå universitet expanderade.

– Nu växer Umeå starkt trots att antalet platser vid universitetet är oförändrade. Den starka tillväxten understryker vikten av att vi når det politiska målet om 2 000 nya bostäder per år, för att både bygga bort bostadsbristen och tillförsäkra att det finns boende för den växande befolkningen, säger Hans Lindberg.

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag