Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Bättre service för företagen

Umeå kommun förbättrar sitt servicearbete gentemot företag. Åtgärdena utgår från synpunkter som företagen i Umeå framfört. Det handlar om att förtydliga informationen så att processerna går snabbare, till exempel inom områdena bygglov samt mark och exploatering. Kommunen förbättrar även den direkta kommunikationen i detaljplanshanteringen.

Umeå kommun vill veta hur företag uppfattar kvaliteten på sin service och myndighetsutövning. Under hösten 2014 har kommunen därför genomfört närmare 40 djupintervjuer och träffat två fokusgrupper med företag i Umeå. Under våren 2015 ska kommunen genomföra ytterligare två fokusgrupper, men redan nu har kommunen börjat åtgärda de synpunkter som företagen har lämnat.

I fokusgrupperna möter företagarna fyra verksamhetsområden: Bygglov, Mark och exploatering, Detaljplan samt Gator och parker.

Tydligare information

Många företag upplever att handläggningstiden för bygglov tar längre tid än vad de förväntat sig och att kostnaden ökar. Därför tar kommunen fram tydligare information för hur bygglovsprocessen går till.

– Det kan ta olika lång tid för olika ärenden, och det här är något vi vill tydliggöra så att varken sökande eller vi behöver uppleva att något tar längre tid eller kostar mer än vad man trodde från början. Kort sagt går det snabbare om sökande följer detaljplanen, säger Maria Blomqvist, stadsarkitekt på Umeå kommun.

Även företag som vänder sig till Mark och exploatering har kommenterat att informationen kan förtydligas.

– Så fort vi har haft ett fokusgruppsmöte med företagen ser vi till att informationen som ligger på hemsidan är den som företagen efterfrågar, säger Stina Sjöblom, mark- och exploateringschef på Umeå kommun.

Snabbare hantering

Stora fastighetsägare har ofta fler planer än en som behöver hanteras, ibland rör det sig om tre, fyra stycken. För att få en snabbare hantering förbättrar kommunen den direkta kommunikationen med sökande.

– Vi har haft möte med respektive fastighetsägare där vi tillsammans prioriterar planerna så att arbetet går så fort som möjligt, säger Tomas Strömberg, planchef på Umeå kommun.

Mer information:

Karin Björk
företagslots
Umeå kommun
090-16 16 88
070-653 16 88
mejl

Roland Carlsson
näringslivschef
Umeå kommun
090-16 32 10
070-578 65 50
mejl

Margaretha Alfredsson
samhällsbyggnadsdirektör
Umeå kommun
090-16 23 80
070-558 23 80
mejl

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag