Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Bygger Umeå i 3D

Jenny Granlund, en av handledarna i projektet, tillsammans med Josefin Lindgren, till vänster, som är en av de 30 ungdomar som sommarjobbar med 3D-modeller av Umeås byggnader. Foto: Mikael Hansson

Bygger Umeå i 3D

Under några sommarveckor får 30 gymnasieungdomar chansen att bygga upp ett urval av Umeås stadsdelar i 3D. Projektet är en del i ett samarbete mellan Umeå kommun, Umeå universitet och Umeås två största IT-företag som syftar till att erbjuda ett intressant och annorlunda sommarjobb, samt i förlängningen öka intresset för IT bland Umeås ungdomar.

Varje år erbjuder Umeå kommun förstaårsgymnasister ett sommarjobb under 3 veckor. I år erbjuder man för första gången ungdomarna att arbeta med IT och 3D-modeller. Projektet drivs av Umeå kommun, Umeå universitet och IT-företagen Sogeti och Tieto.

— IT-branschen är en viktig och växande bransch för Umeå. Därför känns det väldigt kul att ge ett antal ungdomar chansen att arbeta med ett IT-orienterat projekt i praktiken. Dessutom är det roligt att vi kan samarbeta för att öka IT-intresset bland Umeås ungdomar, säger Roland Carlsson, Näringslivschef Umeå kommun.

3D-modeller av byggnader


— Under ledning av tre handledare, som alla är studenter vid Umeå universitet, kommer ungdomarna få cykla runt i Umeå och ta foton på ett urval byggnader. Därefter kommer de med hjälp av bygghandlingar från Umeå kommun rita upp 3D modeller av dessa byggnader, samt drapera dem med de fasadbilder de har tagit. Upplägget är spännande och vår förhoppning är att ungdomarna kommer tycka det är roligt och utmanande att arbeta med detta, säger Peter Wallin från Tieto som är en av projektledarna för projektet.Ambition att interagera med kommunens befintliga modell

Kopplar samman med befintlig modell


— Umeå kommuns Lantmäteriavdelning har länge arbetat med att bygga upp en 3D-modell av Umeå, så vi ser till att sammankoppla detta projekt med deras befintliga modell, så ungdomarna kommer tillexempelvis fokusera på stadsdelar som ännu inte är kartlagda. Vår förhoppning är att vi ska kunna exportera in deras arbete i kommunens databas, berättar Inga Bragde-Forsgren från Sogeti som är projektets andra projektledare.

— Dessutom så kommer samtliga byggnader som ritas upp att finnas tillgängliga i Google Earth som 3D-modeller, vilket i sådana fall blir de första i Umeå, tillägger Peter Wallin.

Vistas på universitet


Projektet pågår i två 3-veckorsperioder och allt som allt kommer ca 30 ungdomar att delta. Man kommer utgå från Umeå universitet där datorlabb och övriga lokaler har gjorts tillgängliga, men en stor del av arbetet sker ute på fältet.

— Att ungdomarna får en chans att vistas på universitetsområdet är väldigt bra, så den miljön inte känns främmande för eventuella studier. Sen känns det också roligt att vara med och stötta ett projekt där ungdomar får chansen att lära sig något nyttigt för framtiden, säger Mats Falck vid Enheten för Näringsliv och Samhälle på Umeå universitet.

— Då arbetsuppgifterna spänner från allt från fotografering till att bygga modeller så tror vi att ungdomarna kommer ta med sig mycket från sitt sommarjobb. Vi kommer använda oss utav gratisprogrammet Google SketchUp när vi gör 3D-modellerna, så de kommer ju  enkelt kunna använda sig av denna programvara privat i framtiden. Det viktiga är att projektet känns roligt och lärorikt för ungdomarna, avslutar Peter Wallin.

Mer information:

Peter Wallin
projektledare
Tieto
070-323 64 01
mejl

Inga Bradge-Forsgren
projektledare
Sogeti
070-616 34 85
mejl

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag