Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Foto: Henrik Olofsson

Internationell kulturkonferens i Umeå

Hur kan kulturdriven tillväxt bidra till hållbar stadsutveckling? Svaren ges vid konferensen The Impact of Culture den 23–24 september i Sliperiet i Umeå, med drygt 160 deltagare.

Konferensens titel innehåller också tillägget Creative businesses for Sustainable Cities.

Syftet är att lyfta fram konkreta metoder för att skapa dynamiska mötesplatser i städer, där kreativa företag och kulturutövare kan utveckla innovativa lösningar tillsammans. Dessutom visas hur samhällsplanerare, fastighetsförvaltare och andra ansvariga för hållbar stadsutveckling kan beställa tjänster från den kulturella och kreativa sektorn. Exemplen kommer från Umeå och andra platser i världen.

Hållbar stadsutveckling kan möta utmaningar såsom miljöförstöring, segregering och arbetslöshet med effektiv design, social inkludering och nya företagsidéer. För att ge goda förutsättningar till att det ska kunna ske krävs samarbete mellan olika kunskapsområden.

Stadsplanering

På konferensen medverkar bland andra Elin Pietroni, planeringschef i Umeå kommun. Hon och Shin-pei Tsay, chef för forskning- och utvecklingsavdelningen på Transit Center i New York, USA, tar upp frågan om hur stadsplanering kan utvecklas med hjälp av kulturella och kreativa företag.

Aerian Rogers, chef på BALTIC Centre for Contemporary Art i Gateshead, Storbritannien, talar på temat förnyelse genom kultur.

Bakom arrangemanget står Tillväxtverket tillsammans med Umeå kommun/Umeå 2014 och tio andra organisationer.

Mer information:

Se hela konferensprogrammet här.

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag