Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida
Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Bilden föreställer Umeå stads skyline.

Umeå kan bli Årets Superkommun

Umeå är tillsammans med Linköping och Luleå nominerade till Årets Superkommun i kategorin Täta kommuner. För utmärkelsen står tidningen Dagens Samhälle, som utser de kommuner som är särskilt väl rustade för framtiden.

För tredje året i rad har Dagens Samhälle tittat närmare på hur utvecklingen i kommunerna har sett ut de senaste åren och hur förutsättningarna ser ut för framtiden, med målet att identifiera vilka kommuner som står särskilt starka.

Digital omställning, urbanisering, migration, integration och en åldrande befolkning är några av de utmaningar som kommunerna står inför. Dagens Samhälle korar Årets Superkommuner för att lyfta fram de som är särskilt väl positionerade för framtiden och det nya kunskapssamhället.

Tre kategorier

Umeå nominerades 2015, då Årets Superkommun utsågs för första gången. Då var indelningen geografisk, alltså Götaland, Svealand respektive Norrland, men sedan i fjol gäller den kommunindelning som Tillväxtanalys använder.

Kategorierna är Storstadskommuner, Täta kommuner och Landsbygdskommuner, med utgångspunkt i hur stor andel av kommunens befolkning som bor i ett glesbefolkat område.

Kultur har tillkommit

I bedömningen rangordnas kommunerna bland annat vad gäller inflyttning, kommunal ekonomi, befolkningssammansättning, skolans kvalitet, näringsliv och förbindelser.

Måtten för kommunernas ekonomi och för företagande har förändrats i årets undersökning. Dessutom har Dagens Samhälle lagt till kommunernas satsning på kultur.

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag