Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida
Besökare

Ny rektor för Lärarhögskolan

Maria Löfgren, filosofie doktor i litteraturvetenskap och utbildningsledare vid den humanistiska fakulteten, blir ny rektor för Lärarhögskolan vid Umeå universitet. Hon börjar sin nya befattning den 1 augusti.

— Maria Löfgren har bred erfarenhet av ledarskap och har mycket god kunskap om Lärarhögskolan och Umeå universitet i stort. Dessutom har hon själv arbetat som universitetslärare inom området. Med andra ord är hon väl meriterad för att kunna axla detta viktiga uppdrag på bästa sätt, säger Lena Gustafsson, rektor vid Umeå universitet.

Arbetat som utbildningsledare


Sedan 2009 har Maria Löfgren arbetat som utbildningsledare vid Umeå universitets humanistiska fakultet, där hon även vikarierat som kanslichef. Hon ser fram emot sitt nya uppdrag.

— Jag vill att Umeå universitet ska inta en nationellt ledande position för att utveckla lärarutbildningen och den utbildningsvetenskapliga forskningen. För att uppnå detta ska vi bli ännu bättre på att ta tillvara på den kompetens som finns vid Umeå universitet. Jag vill att alla medarbetare ska känna delaktighet i Lärarhögskolan, säger Maria Löfgren.

Umeå universitet har också tillsatt två biträdande rektorer. Det är Johan Lithner, professor i matematikdidaktik, med ansvar för forskningsfrågor samt Jan Mannberg, universitetslektor i pedagogik, med ansvar för utbildningsfrågor.

Mer information:

Maria Löfgren
tillträdande rektor för Lärarhögskolan
Umeå universitet
070-333 65 89

Lena Gustafsson
rektor
Umeå universitet
073-079 42 91

Umeå kulturhuvudstad
Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet