Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida
Besökare

Umeåregionen tar nästa steg i hållbarhetsarbetet

Tisdag 21 september bjuder politiker och tjänstemän från Umeåregionen in till en diskussion om nästa steg i Umeåregionens arbete mot målet att erbjuda världens bästa livsmiljö för sina medborgare. Seminariet ingår som en del i see — Umeå hållbarhetsvecka.

"Nästa steg. ISO 26000 — den nya globala referenspunkten för ansvarstagande" är rubriken på seminariet som hålls tisdag 21 september klockan 16.00—18.30 på restaurang TC i Umeå.

Världens bästa livsmiljö


Umeåregionen har de senaste åren gjort ett allt tydligare ställningstagande för hållbar utveckling och samtliga kommuner i regionen har undertecknat såväl Aalborg-deklarationen om hållbar stadsutveckling och CEMR-deklarationen, den europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män. Visionen för samarbetet i Umeåregionen är att erbjuda "Världens bästa livsmiljö för en kvarts miljon människor 2050".

— För att nå visionen om världens bästa livsmiljö för sina invånare och ta nästa steg i hållbarhetsarbetet vill Umeåregionen även fortsättningsvis fokusera på de sociala aspekterna av sitt hållbarhetsarbete, och uppmana andra verksamheter att göra detsamma, säger Johan Söderling, kommunalråd i Vännäs kommun och ledamot i Umeåregionens regionråd.

Företag och ansvarstagande


CSR eller Corporate Social Responsability, på svenska ofta översatt som företagens samhällsansvar eller medborgaransvar, är en idé om att företag ska ta ansvar för hur de påverkar samhället, både ur ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv. I dag ställer också kunder, medborgare och anställda allt högre krav på att organisationer ska ta ett större ansvar i samhället.

Under hösten 2010 lanseras ISO 26 000, en vägledningsstandard för samhällsansvar. Daniel Steinholtz, från företaget Allies, har suttit med i den svenska kommittén för vägledningsstandarden och lotsar seminariedeltagarna genom tankarna bakom standarden och hur denna kan användas i det egna hållbarhetsarbetet. 

Under den särskilda satsning på jämställdhet som genomförts i regionen har fyra av sex kommuner antagit nya övergripande mål som styr mot jämställdhet. Ett utkast till en regional handlingsplan finns också framtaget som kommer att lyftas för beslut under hösten.

Utvecklingen av jämställdhet som en viktig social hållbarhetsaspekt har skett inom ramen för satsningen "Jämställdhet, genus och förändringsarbete i Umeåregionen". Satsningen, som genomförs med medel från "Program för hållbar jämställdhet", som Sveriges kommuner och landsting ansvarar för, avslutas under hösten 2010.
 
I Umeåregionssamarbetet ingår Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Umeå, Vindeln och Vännäs kommuner.

Mer information:

Agnes Lundgren
samordnare
Umeå kommun
070-677 63 31
mejl

Jörgen Boman
pressinformatör
informationsenheten
Umeå kommun
090-16 11 24
070-669 00 10
mejl

Umeå kulturhuvudstad
Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet