Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Umeå i topp för fritidsfiske

Jordbruksverket har gjort en kartläggning av fritidsfisket i Sverige och rankat 231 kommuners arbete under 2014. I rankingen får Umeå kommun den högsta placeringen och blir därmed årets fritidsfiskekommun 2015.

Rankingen är sammanställt utifrån en enkätundersökning som CMA research har gjort på uppdrag av Jordbruksverket. Enkäten har undersökt hur olika kommuner jobbar med att förbättra förutsättningarna för fritidsfiske i kategorierna organisation, kunskapsförsörjning, tillgänglighet, intresse och fisketurism. När alla kategorierna slogs ihop hamnade Umeå högst upp på listan.

Mer information:

Stefan Ågren
fiskerikonsulent
Umeå kommun
090-16 16 49
070-611 04 48
mejl

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag