Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Regionens förstafemma. Övre raden: Umeå kommuns näringslivschef Roland Carlsson och kollegan i Örnsköldsvik Peter Juneblad. Undre raden: Johan Eklund och Carina Lindberg, Örnsköldsviks respektive Umeås projektledare för arbetsmarknadsregionen samt Peter Holmqvist, tillväxtchef vid Örnsköldsviks kommun.

Umeå och Örnsköldsvik – goda globala grannar

Örnsköldsvik gjorde en presentation i världsklass vid Morgonpasset den 31 oktober. Temat var de möjligheter som följer med att Umeå och Örnsköldsvik utgör en gemensam arbetsmarknadsregion. Klart är att de två kommunerna både kompletterar varandra och bubblar av aktiviteter.

Att de båda jobbar tillsammans är egentligen helt naturligt. Det blev tydligt redan vid den första, lite luriga frågan från Örnsköldsviks kommuns tillväxtchef Peter Holmqvist och näringslivschef Peter Juneblad (som själv pendlar från Umeå): hur långt är det mellan Umeå och Örnsköldsvik? Efter några trevande gissningar om kilometer belönades ”rätt” svar med en cd-skiva: ca 50 minuter. Örnsköldsvik är med andra ord Umeås närmaste stad i tid räknat.

Peter Juneblad konstaterade att det händer oerhört mycket i Örnsköldsvik. Annat var det på 1990-talet. Kommunen tappade 3 500 arbetstillfällen och 400-500 personer flyttade ut varje år. Svaret blev ”Vision 2008”, med målet att skapa 2 000 nya jobb.

– Tidningen kallade det ”Hallucination 2008”, men fram till 2004 lyckades vi skapa inflyttning och 2 000 nya jobb. Och vi gjorde det tillsammans, berättade Peter Holmqvist.

Fyra faktorer

De senaste 10 åren har 7 miljarder kronor investerats i Örnsköldsvik, utöver Botniabanan. Det rör sig bland annat om golfbana, bad och hotell samt vindpark och många andra företagsinvesteringar.

Peter Juneblad redogjorde för fyra framgångsfaktorer. En är att kommunens näringslivskontor är samlokaliserat med Företagarna, Örnsköldsviks Industrigrupp och Handelskammaren. Nästa faktor är att ”Världen investerar i Örnsköldsvik”. Här finns flera stora industriföretag med internationella intressen, som BAE Systems med 875 anställda.

Den tredje faktorn är att 75 % av produktionen går på export – faktiskt står kommunen för 3 % av Sveriges totala export. Slutligen kan Örnsköldsvik erbjuda en ”boendemiljö i världsklass”, med bostäder i havsnära läge. Bostadsbyggandet per capita ligger dessutom, precis som i Umeå, på en relativt hög nivå.

800 nya jobb

Att Örnsköldsvik valt ”världsklass” som devis, utvecklades av Peter Juneblad:

– Konkurrensen är världen, att till exempel sikta på att vara Norrlands huvudstad är ointressant.

Peter Holmqvist berättade om Örnsköldsviks besöksnäring. Här finns en av Sveriges närmaste nationalparker, nämligen Skuleberget, där man kan ”kliva rakt ut i vildmarken”. I skärgården har kommun och stat investerat 65 milj kr och företagarna lika mycket.

– Ett exempel är Ulvö hotell, där entreprenören byggde om hotellet och vi byggde infrastruktur.

Siktet är inställt på att även destinationen Örnsköldsvik ska hålla världsklass. Målet om att skapa 800 nya jobb inom besöksnäringen är ytterligare något som förenar – Umeå har nämligen samma mål.

Höga Kusten

Varumärket Höga Kusten är viktigt. Kommunen har listat ”High Coast Top 10”, som bl.a. omfattar det kommande hockeymuseet, Box whisky, Ulvön, Hallstaberget och Ådalen 31. Andra satsningar är High Coast Adventure resort, ett hotell med boende i igloo-stil längs bergssidan, och High Coast Art Valley, en konstdal med naturupplevelser.

Peter Holmqvist berättade också om tankarna kring Höga Kusten-bron.

­– Man kan tänka sig en lift upp till toppen och möjligheter att vandra över bron. Inuti finns det som skulle kunna bli en fin konsertlokal. Niklas Strömstedt har faktiskt varit och provspelat.

Allt det nämnda är resurser för Umeå, precis som att Norrlandsoperan, Umeå universitet och annat i Umeå finns till för Örnsköldsviksborna. Eller som Peter Juneblad sammanfattade sättet att tänka: ”Örnsköldsvik. Mer Umeå. Umeå. Mer Örnsköldsvik.”

Kompetensförsörjning

Carina Lindberg och Johan Eklund, projektledare för det gemensamma arbetsmarknadsprojektet mellan kommunerna, berättade om arbetet. En nyckelfråga att lösa är kompetensförsörjning, och i det sammanhanget har storleken betydelse. En gemensam region med i dagsläget 200 000 invånare får bland annat en större branschbredd, förbättrade tillväxtmöjligheter och ett större utbud av intressanta jobb, som attraherar kompetenta människor.

– För att arbetsmarknadsregionen ska kunna realiseras krävs mer rörelse, och projektet ska fungera som glidvalla, sade Carina Lindberg.

Några av höstens aktiviteter inom projektet har varit eller kommer att vara företagsgolf, näringslivsbesök i Västerås, ett gemensamt deltagande vid Business Arena, Företagsdagen vid Fjällräven center, en workshop för HR-personal och ett kommunstyrelseseminarium.

Delaktighet

En förutsättning för arbetsmarknadsregionen är tåget. I dag går det tre fulla morgontåg, men projektet skissar på att det inom en snar framtid behövs tolv morgontåg, och att 2 000 Örnsköldsviksbor då jobbar i Umeå.

Carina Lindberg betonade att regiontanken kräver engagemang från många:

– Alla borde fundera över vilka aktiviteter och processer som vi kan bjuda in hela regionen till.

En av deltagarna vid Morgonpasset undrade över hur den mellanliggande kommunen Nordmaling passar in i planerna. Svaret lämnades av Umeå kommuns näringslivschef Roland Carlsson:

– Man borde satsa på vara en attraktiv boendekommun.

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag