Visit 31 of March from the EU Commission, Vice-President Maroš Šefčovič, in Umeå, Smart City Lighthouse

EU-kommissionens vice ordförande på heldagsbesök i Umeå

Vice-ordförande för EU-kommissionen med ansvar för energiunionen, Maroš Šefčovič gjorde ett heldagsbesök i Umeå fredag den 31 mars. Umeå kommun och Region Västerbotten var värdar för besöket, som fokuserade på smarta energilösningar och Norra Sveriges utvecklingsmöjligheter."

Energikommissionären ansvarar för Europas Smart City-städer, och Umeå är från i år en så kallad Smart City Lighthouse tillsammans med Rotterdam och Glasgow, i projektet RUGGEDISED. Inom ramen för detta internationella partnerskap testas de närmaste åren flera av Umeås innovativa och högteknologiska lösningar i universitetsområdet i samverkan med organisationer och näringsliv.

Programmet

Besöket i Umeå gjordes efter ett uttryckligt önskemål från energikommissionärens sida, och inleddes med ett seminarium vid Umeå universitet. Sara Emanuelsson, Energiföretagen, modererade seminariet där flertalet som deltog var studenter. På plats var också Skellefteå Kraft och under lunchen presenterade koncernchef Hans Kreisel satsningen Node Pole. 

Under eftermiddagen presenterade kollektivtrafiken och Hybricon Umeås ultrasnabbladdade elektriska bussar under en åktur till Ålidhem. Hållbara Ålidhem presenterades närmare, liksom innovationerna inom ramen för Smart City Lighthouse.

Besöket avslutades på Konstnärligt campus. Där berättade bland annat Sliperiets konstnärliga ledare Linnéa Therese Dimitriou om +Projektet, som samlar akademiska parter och företag inom digital tillverkning, hållbart byggande och 3D-teknik i norra Norrland.

- Vi är glada att EU-kommissionens vice-ordförande valt att besöka Umeå för att ta del av några av alla våra innovationer inom miljöområdet. Maroš Šefčovič har med stort intresse kunnat konstatera att Umeå ligger i framkant med många spännande lösningar för en klimatsmart stad, säger kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg.


Umeå – ett ”Living Lab”
- Europa är mitt i en ny industriell revolution mot en framtid med låga koldioxidutsläpp. I Umeå är denna framtid synbar. I stadens transport- och energisystem, i stadsplaneringen och i utbildningssystemet. Umeå är ett reellt ”Living Lab”, där invånarna är engagerade och delaktiga. Ingen ”smart city” utan smarta medborgare, säger Maroš Šefčovič. 

Samverkan Umeås nyckel till utveckling
Under besöket lyftes Umeås gränsöverskridande samverkan fram som en nyckelfaktor för hållbar tillväxt.
Energikommissionären fick också ta med sig några konkreta exempel där Umeå ligger i framkant liksom vilka utmaningar Umeå står inför, för att dela inom Energiunionen:

3 framgångsrika exempel att dela inom Energiunionen

100 % skolbarn är engagerade i ”Lärande för hållbar utveckling” i syfte att bygga miljömedvetenhet för framtiden

100 % förnybar energi och klimatneutralt energisystem från 2018

100 % fossilfri kollektivtrafik från 2020 med Ultrasnabbladdade elbussar

3 utmaningar att dela inom Energiunionen

Inkludera konsumtionsperspektiv på energianvändning och klimatpåverkan från staden

Stärka delbara lösningar till nytta för allmänheten som i Umeås RUGGEDISED Smart City Lighthouse-projekt

Rättvisa och klimatförändring – för hållbar konsumtion och förändrade konsumtions-, resvane- och boendemönster med kännedom om skillnaden mellan mäns och kvinnors klimatpåverkande konsumtion

Lokal och regional delaktighet
Den lokala och regionala nivån har en viktig roll i att skapa ett tryggt och klimatneutralt energisystem i Europa, och kunskap om de lokala och regionala förhållandena måste tas till vara. Umeå kommun och Region Västerbotten vill betona vikten av att åtgärder och prioriteringar ska vara meningsfulla inte bara för tätbefolkade områden och storstadsområden. EU:s arbete med att utveckla energisystemen måste vara relevant även för välutvecklade, perifera och glesa områden som norra Sverige.

 

Mer information:
Hans Lindberg (s)
Kommunstyrelsens ordförande
+46 70 589 01 66
hans.lindberg@umea.se

Katarina Areskoug Mascarenhas
Chef för EU-kommissionen i Sverige
+46 70 877 72 40
katarina.areskoug@ec.europa.eu

Elisabeth Lind
Kommunikationsansvarig
Ruggedised Smart City Lighthouse
Telefon: +46 70 242 81 42
elisabeth.lind@umea.se 

 

Sidan uppdaterad: 2017-10-05