Fokus på hållbara älvslandskap under Biosfärdagen 3 juni

Älvslandskap

Om du är intresserad av att lära dig mer om arbetet för en hållbar utveckling längs Vindelälven är du välkommen till Umeå kommuns biosfärdag den 3 juni. Då får du lära dig mer om visionen och målen för projektet Biosfärområdeskandidat Vindelälven-Juhtatdahka, samt ta del av några av älvslandskapets unika värden i närheten av Umeå.

Program

Kl. 7.00-9.30
Fågelexkursion på Bölesholmarna med Christer Olsson, en av Sveriges främsta ornitologer och författare till boken Västerbottens fåglar. (Mötesplats vid parkeringen Skeppargatan/Lektorsgränd i Umeå).

Kl. 12.00-14.30
Betessläpp till naturbetesängar vid Rengrundet. Följ vägskyltarna från Stöcke.

Försäljning av hamburgare och fika kommer att finnas.

Välkommen!

Bakgrund

Ett biosfärområde ska vara en plats för att utveckla hållbara strategier för framtiden, såväl ekologiskt som ekonomiskt och socialt. Både för oss som lever nu och kommande generationer. Biosfärområden är modellområden för hållbar utveckling där nya idéer testas genom att skapa förutsättningar för gränsöverskridande samverkan mellan olika aktörer.

Projektet Biosfärområdeskandidat Vindelälven-Juhtatdahka är ett samarbete mellan flertalet kommuner, olika organisationer, Västerbottens länsstyrelsen, Umeå universitet, samebyar, representanter för turistnäringen, med mera.

 

Inbjudan till Biosfärdagen 3 juni 2017 (pdf)

Läs mer om Vindelälven - Juhtatdahka biosfärkandidatur


Mer information:
Doris Grellmann
Naturvårdsplanerare
090-16 16 69
0730-79 57 38
Mejl

 

 

Sidan uppdaterad: 2017-11-02