Solcellsanläggning på ett tak

Kommunens energirådgivning satsar på solel

En solcellsanläggning på hustaket är en god investering inte bara för att minska sin klimatpåverkan utan också för att minska elkostnaderna. Nu vill Umeå kommuns energi- och klimatrådgivare få fler villaägare att börja producera sin egen solel.

Solceller har sjunkit drastiskt i pris på senare tid och är idag en lönsam investering för många villaägare. De solfattiga och snöiga vintrarna till trots så är norra Sverige väl lämpat.

– Taket behöver inte ens ligga i perfekt söderläge. Öst och väst går också utmärkt. Det kan till och med vara bättre eftersom att de flesta använder mest el på för- och eftermiddagen. Det viktiga är att taket inte skuggas för mycket, säger energi- och klimatrådgivaren Erik Eklund.

Under 2017 kommer han och kollegan Eduardo Petterson att erbjuda extra mycket stöd till villaägare som funderar på att sätta upp solceller så att vägen till egen elproduktion ska bli så enkel och trygg som möjligt. Tanken är att rådgivarna ska finnas med på hela resan, från offert, bidragsansökan och ett eventuellt bygglov fram till installation.

Oberoende rådgivning

Den kommunala energi- och klimatrådgivningen är kostnadsfri och kommersiellt oberoende, något som Erik Eklund tror att många uppskattar:

– Vi har inga ekonomiska intressen i vår satsning. Vi gör det här för att minska påverkan på klimatet och för att öka Umeåbornas kunskap om solel.

Satsningen är en del i ett nationellt projekt där runt hälften av Sveriges kommunala energi- och klimatrådgivare genomför en rad aktiviteter riktade till villaägare i sina respektive kommuner. I Umeå arrangeras bland annat seminarier och workshops.

Slår hål på myter

Det finns en del myter om solel som energirådgivarna hoppas kunna slå hål på. En av myterna är den om taklutningen.

– Många tror att man måste ha ett tak med en specifik lutning, men allt mellan 20 och 60 grader är nästan lika bra och själva installationen blir oftast både enklare och billigare om man följer taklutningen. Det viktiga är att taket inte ligger i skugga, förklarar Erik Eklund.

Projektet genomförs med stöd av Energimyndigheten och ingår i en större satsning på att stärka den kommunala energi- och klimatrådgivningen. Lokalt i Umeå är informationssatsningen också en del av ett klimatprojekt som stöds av Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Aha-upplevelse

Energimyndighetens projektledare Alvar Palm ser att det nu är dags att skifta fokus från subventioner till informationsinsatser.

– För några år sedan, när solceller var dyrare, var subventioner avgörande för att folk skulle nappa. I dagsläget är information ofta tillräckligt. Genom att berätta att solceller är en långsiktigt god investering med låg ekonomisk och teknisk risk kan vi förmå många att ta steget. Det blir en aha-upplevelse – många tror att solceller är dyrare och krångligare än vad som är fallet.

Träffa en rådgivare

Onsdag 30 augusti kl 18.30 arrangerar energi- och klimatrådgivningen ett seminarium med energiexperten Marcel Berkelder.

I augusti kan du ockås träffa Umeå kommuns energi- och klimatrådgivare mellan på ett antal platser runt om i kommunen.

Läs mer på www.umea.se/solel

Sidan uppdaterad: 2017-08-15