Foto från Citivas Forum 2017 i Torres Verdes.

På bilden: Johan Gammelgård, tillväxtdirektör, Umeå kommun, Sten Møller, ordförande för Civitas, och Margareta Rönngren, kommunstyrelsens 2:e vice ordförande.

​Stor europeisk transportkonferens i Umeå

Umeå har utsetts till värd för nästa utgåva av Civitas Forum, en av Europa största konferenser om rörlighet och transporter i stadsområden. Tillkännagivandet gjordes under Civitas Forum 2017 i Torres Vedras, Portugal, där kommunalrådet Margareta Rönngren deltog.

Civitas Forum-konferensen är ett årligt tillfälle för utbyte av dialog och åsikter mellan politiker på stads- respektive EU-nivå och experter på urbana transporter, med mer än 500 deltagare i år. I fokus på årets konferens, den 15:e i ordningen, var ”Små samhällen: Stora idéer”.

Umeå har rönt internationell uppmärksamhet för hållbara lösningar i stadsutvecklings- och transportsystem. Ett exempel är en helt fossilfri bussflotta, där energin kommer från vegetabiliska oljor och sol-, vind- och vattenkraft.

”Del av vårt dagliga liv”

Vid konferensen i Torres Vedras tackade Margareta Rönngren för förtroendet:

– Vi är hedrade av att ha blivit utvalda som värd för nästa års Civitas Forum och ser fram emot att visa samma gästfrihet som vi har mött här i Torres Vedras.

– Som en av de snabbväxande städerna i Europa, menar vi i Umeå att hållbarhet måste bli en del av vårt dagliga liv. Civitas Forum är ett fantastiskt tillfälle att samla starka idéer, inspiration och engagemang i linje med vår egen politiska vision om långsiktigt hållbar tillväxt, där den sociala aspekten är viktig.

Över 800 åtgärder

Med stöd av EU är Civitas ett nätverk av städer för renare och bättre transporter i och utanför Europa. Civitas Forum Network omfattar för närvarande över 275 europeiska städer, som formellt har åtagit sig rena och hållbara stadstransporter.

Över 800 innovativa åtgärder och lösningar har testats och utvärderats i fler än 80 Living Lab-städer i Europa sedan 2002, vilket visar att Civitas står för City VITAlity och Sustainability. Nätverket stöder för närvarande 3 projekt med ”levande laboratorier”, där en rad hållbara transportlösningar genomförs, och 14 forskningsprojekt inom ramen för Europeiska kommissionens Horizon 2020-finansieringsprogram.

Mer info

www.civitas.eu

Margareta Rönngren (S)
2:e vice ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 12 02
070-573 84 83
margareta.ronngren@umea.se


 

Sidan uppdaterad: 2017-10-02