Uppmuntrar hållbara bussresenärer

Projektet Den koldioxidsnåla platsen bjuder på kaffe vid de tillfälliga hållplatserna längs Västra Norrlandsgatan

Projektet Den koldioxidsnåla platsen uppmuntrar bussresenärer med en kopp kaffe.

Det ska bli enklare att vara klimatsmart och välja bussen när man rör sig i Umeå. Bussterminalen Vasaplan byggs om för att klara fler bussar och tätare turer. I projektet Den koldioxidsnåla platsen får Umeås bussresenärer uppmuntran för sina hållbara resvanor.

Under byggtiden kommer projektet Den koldioxidsnåla platsen att jobba med olika insatser för att uppmuntra bussresenärerna till att fortsätta resa hållbart. Projektet kommer också att undersöka hur bussresenärernas resvanor påverkas under byggtiden.

– Vi vill att så många som möjligt fortsätter åka buss även om det kan bli lite besvärligare vid de tillfälliga hållplatserna. Därför planerar vi ett antal aktiviteter både under byggtiden men också när den nya bussterminalen är klar, säger trafikplaneraren John Bylund som arbetar med hållbart resande i projektet.

Prata hållbart resande

Projektet finns på plats vid de tillfälliga hållplatserna den första veckan av byggprojektet och bjuder på kaffe. Torsdagen 4 maj bjuds bussresenärerna också på körsång från Backens skolas musikklass 4M.

– Vi hoppas att bussresenärerna känner sig uppskattade och att de förstår vilken viktig insats de gör för klimatet och Umeås luftkvalitet. De är också viktiga ambassadörer för ett hållbart resande, säger John Bylund.

Ska bli enklare att ta bussen

Umeå växer och fler människor reser i vår stad. För att resandet ska ske på ett sätt som är skonsamt för miljön vill vi skapa bättre möjligheter att åka buss. Därför bygger Umeå kommun nu om Vasaplan.

Efter ombyggnaden blir nya Vasaplan en modern bussterminal som klarar fler bussar och tätare turer än idag. Platsen blir också mer trafiksäker och tillgänglig för alla.

Om projektet

Den koldioxidsnåla platsen är ett klimatprojekt som testar nya sätt att arbeta i offentlig sektor så att det ska bli enklare för invånarna kan leva mer klimatsmart.

Vill du veta mer om projektet?

Den koldioxidsnåla platsen på umea.se/kommun


Sidan uppdaterad: 2017-11-02