Vi är en del av Green Umeå

I Umeå finns det en mängd företag, organisationer och föreningar som alla har den gemensamma nämnaren att de jobbar med miljöfrågor och får världen att må lite bättre. Här nedanför kan du klicka dig fram till några av dem.

Cleantech Kvarken

Cleantech Kvarken är ett projekt som ska stärka utvecklingen av Västerbottens län, Vasaregionen och Örnsköldsviks kommun som ledande inom energi- och miljöteknik genom att samla styrkor på båda sidor av Kvarken. Drygt 110 företag stöttas och samarbetar i regionens cleantechsatsning.

www.cleantechkvarken.com

Accent Språkservice

www.accent-sweden.com

BioFuel Region

BioFuel Region initierar, koordinerar och samarbetar i projekt för att bidra till kompetensspridning, en fossilfri fordonsflotta och en utvecklad bioekonomi i norra Sverige. BioFuel Region är en icke-vinstdrivande organisation som samarbetar med offentlig sektor, näringsliv samt forskning och utveckling.

www.biofuelregion.se

Blå huset

www.blahuset.nu

Bättre Text

www.battretext.se

Clockwork

www.clockworkpersonal.se/umea

Daresay

Daresay är en digital designbyrå som arbetar med näringsliv och studenter för att utforska hur tjänster kan designas för hållbarhet. Sedan ett år tillbaka jobbar företaget med FNs globala hållbarhetsmål som ledstjärna. Detta återspeglar sig i att internt titta på hur resurser används samt att värdera nya projekt utifrån deras möjlighet till positiv förändring.

www.daresay.co

Ecobygg i Umeå AB

Ecobygg bygger miljösmarta hus som drar lite energi, använder giftfria material och sorterar allt sitt avfall till minsta skruv. Företaget har en 5-årig miljöplan som bland annat innehåller målet att bygga Umeås mest giftfria hus med minsta energiförbrukning.

www.ecobygg.nu

Edward Lantz AB

Enetjärn Natur

www.enetjarnnatur.se

Esam

http://esam.se/

Företagsresor i Umeå AB

Resebyrån är som första affärsresebyrå inom Svenska Resebyråföreningen Travelifes certifiering för sitt systematiska hållbarhetsarbete.

minna@foretagsresor.se

Handelsbanken

www.handelsbanken.se/umea

Heja!

www.heja.se

Hi5

www.hi5.se

Hybricon

Hybricon Bus Systems AB (publ), HYCO, utvecklar och tillverkar världens mest energieffektiva, rena och tysta system för bussburen kollektivtrafik. Företagets ultrasnabbladdade bussar kan köras kontinuerligt, dygnet runt, på ren, elektrisk kraft.

www.hybricon.se

Konftel

www.konftel.com/se

LRF Konsult AB

www.lrfkonsult.se/umea

Lumen Behavior

www.lumenbehavior.com

Manpower

www.manpower.se

Marknadsföreningen i Umeå

www.marknadsforeningenumea.se

Mediaplanering

www.mediaplanering.se

Miljösamverkan Västerbotten

Miljösamverkan Västerbotten är en gemensam plattform för myndigheter och näringsliv vad gäller frågor inom miljöbalkens regelverk. Syftet är dels att öka myndigheternas samsyn och kompetens, dels att skapa intresse och öka kunskapen om miljöfrågor inom näringsliv och för verksamhetsutövare.

www.miljosamverkanvasterbotten.se

Movebybike Umeå

Movebybike är ett cykelåkeri i Stockholm, Malmö, Uppsala, Lund, Umeå och Köpenhamn som bedriver transporter av varor, gods, inventarier, bohag och personer för både företag och privatpersoner. Transporterna sker utsläppsfritt och citysmart med stora, el-assisterade lastcyklar.

www.owenlaws.se/movebybikeumea

Mynewsdesk

www.mynewsdesk.com

Nolia

www.nolia.se

Norrvitt

www.norrvitt.se

Nyckelkompetens

www.nyckelkompetens.se

Polarbröd

www.polarbrod.se

Pondus

medpondus.se

Poolia

www.poolia.se

PWC

www.pwc.se

Randstad

www.proffice.se

Revenues

www.revenues.se

Riksbyggen

www.riksbyggen.se

SEE hållbarhetsvecka

SEE hållbarhetsvecka äger rum vecka 38 årligen. Det är en vecka då vi tillsammans lyfter fram kreativa, livskraftiga och goda exempel på social, ekonomisk, ekologisk hållbar utveckling i Västerbottens och Norrbottens län. Välkomna att delta, nätverka och inspireras med oss!

www.seehallbarhetsveckan.se

Senioruthyrning i Sweden AB

www.senioruthyrning.se

Shift Education

www.shifteducation.se

Skeppsviks Skärgårdsförening

www.skeppsviksf.se

StjärnaFyrkant

www.stjarnafyrkant.se

Sunfleet bilpool Umeå

Klimatsmarta bilister delar bil! Sunfleet i Umeå har i dag sju bilpooler med totalt 28 miljöklassade bilar, varav två rena elbilar, som alla Umeå kommuns invånare kan hyra genom medlemskap i bilpoolen.

www.sunfleet.com

Svevind AB

www.svevind.se

Swedbank

www.swedbank.se

T3

www.t3.se

Tavelsjö- & Rödåbygdens utveckling

Teknikhuset

www.teknikhuset.se

Tiljan

www.tiljan.se

Tjarn

www.tjarn.se

Tyréns

www.tyrens.se

Ulvö Hotell

www.ulvohotell.se

UmeEcoRide

http://www.umeecoride.se/

Umeå Fabriks- och Hantverksförening

www.hantverksforeningen.se

Umeå Teaterförening

http://www.umeateaterforening.se/

Uminova Innovation

www.uminovainnovation.se

Unionen

www.unionen.se

Vitec

www.vitec.se

Västerbottens-Kuriren

www.vk.se

VK Media AB

http://vkmedia.se/

Yrkes- och miljömedicin, Umeå universitet

Verksamheten ska, genom forskning, utbildning och samverkan, leda till bättre hälsa genom ökad kunskap om riskfaktorer och förebyggande arbete. Inom miljömedicin är enhetens forskning om hälsoeffekter av luftföroreningar och klimat särskilt framträdande. Vid sidan av forskning och undervisning hjälper enheten bl.a. nationella och internationella myndigheter, organisationer (t.ex. WHO) och kommuner vid framtagandet kunskapsöversikter, konsekvens-bedömningar, gränsvärden etcetera.

http://www.phmed.umu.se/enheter/envmed/


Utmärker sig ditt företag inom miljöområdet men saknas på listan?

Kontakta oss

Sidan uppdaterad: 2017-11-02