Startsida Umeå kommun

Kulturcentrum för barn och unga

Kulturcentrum för barn och unga är en verksamhet som drivs av Umeå kommun. Här ryms teatergruppverksamhet, skapande ateljéarbete, kulturpedagogiska projekt, Kultur i skolan och förskolan, utbildning för pedagoger och sist men inte minst Skapande lördagar.

Bild: Frida Hammar

Juluppehåll i teatergruppverksamheten!

Teatergrupperna har nu sina sista träffar för terminen. Teatergruppverksamheten återupptas vecka 3 i januari...

Läs mer om våra teatergrupper

Fortbildning
Skapande lördag ht 2016

Skapande lördag

är över för denna termin. Återkommer lördag 20:e januari...

Läs mer om Skapande lördag

Hösten 2017

Fantasin styr handlingen och barnen står i centrum...

Pedagogiska program Ht 2017

Vill du spela teater
Fortbildning

Våra teatergrupper

Information om våra barn- och ungdomsgrupper...

Läs mer om våra grupper

Kompetensutveckla dig

Kurser inom drama-, teater- och bildpedagogik...

Läs mer om vårt kursutbud

Skapande lördag ht 2016
Söndagslabb

Sagorum för alla

för grupper från kommunens förskolor, familjedaghem och skolor...

Läs mer här

Söndagslabbet

Här kan kulturintresserade barn och ungdomsgrupper få möjlighet att låna lokaler...

Läs mer här

Kontakt
Hamnmagasinet, V Strandgatan 4

Kulturcentrum för barn och unga finns i Hamnmagasinet, Västra Strandgatan 4, med entré från älvssidan av huset.

Öppettider, kontoret:
Vardagar klockan 8.30–16.00

Teatergruppstider:
Måndag–fredag,
klockan 15.30–21.00

Schema för teatergrupper

Kontakt/personal

I fokus

Vad tycker du om Skapande lördag?

Besvara vår brukarenkät
(Länk till webbenkät) 

länk till Umeå kommus ungdomsportal

Sidan har granskats 2017-12-06

Sidans kortadress: www.umea.se/kulturcentrum

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.