Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida
Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Fakta och undersökningar om Umeå

Kartläggning av Umeås konkurrenskraft

På initiativ av Umeå Näringslivsservice har en kartläggning av
aktiebolagen i Umeå genomförts av konsultföretaget Bisnode. Rapporten avser perioden 2009-2013 och resultaten visar att Umeås näringsliv fortsatt står sig utmärkt i konkurrenskraft och har god tillväxt i såväl antal anställda som antal företag.

Näringslivsanalys Umeå 2009-2014 (ppt)

INSIKT

Insikt är en undersökning gjord av SKL där en enkät skickas till företag som haft ett avslutat myndighetsärende med kommunen. De myndighetsområden som undersöks är brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse (ej arrende), miljö- och hälsoskydd samt serveringstillstånd.

Resultat Umeå kommun 2015
Resultat Umeå kommun 2013
Resultat Umeå kommun 2011

Kartläggning av IT-branschen i Umeå

Konsultföretaget Grufman Reje, har på initiativ av Umeå Näringslivsservice genomfört en kartläggning av aktiebolagen inom it- och telekombranschen i Umeå. Rapportens resultat visar att konkurrenskraft och tillväxt har utvecklats i olika delbranscher inom IKT under åren 2006–2012.

IKT-rapport Umeå 2006-2012

Kartläggning av teknikbranschen i Umeå

Umeå Näringslivsservice har under 2015 genomfört en kartläggning av hur teknikföretagen i Umeå kommun upplever möjligheterna till kompetensförsörjning, idag men även på längre sikt. Kartläggningens resultat visar att branschen främst har behov av att göra ersättningsrekryteringar och att det i princip råder en acceptabel balans mellan behov och utbud av kompetens i regionen.

Kartläggning av teknikbranschen i Umeå

Norrlandsfondens konjunkturbarometer

SCB, på uppdrag av Norrlandsfonden, utför varje år en enkätbaserad undersökning bland 900 företag i norrlandslänen.

Konjunkturbarometern 2016

Konjunkturbarometern 2015

Konjunkturbarometern 2014

Konjunkturbarometern 2013

Konjunkturbarometern 2012

Konjunkturbarometern 2011

Läs mer om konjunkturbarometern (länk till SCB)

Kommunfakta

SCB har sammanställt yrkesgrenar, utbildningsnivå, förvärvsarbetande, arbetstillfällen, mm.

Kommunfakta 2016

Kommunfakta 2015

Kommunfakta 2014

Kommunfakta 2013

Kommunfakta 2012

Kommunfakta 2011

Trendanalys av näringslivet i Umeåregionen

Umeå kommun och tillväxtalliansen arbetar kontinuerligt med att sätta tillväxtagendan för Umeåregionen. Hur ser trenden ut för Umeåregionens näringsliv? Sweco har under augusti-oktober 2010 haft i uppdrag att genomföra en analys.

ladda ner rapporten (pdf)
Powerpoint om Trendanalysen (ppt)

Arbetsmarknadsanalys av Umeå

Konsultföretaget Bisnode har på initiativ av Umeå Näringslivsservice genomfört en kartläggning av arbetsmarknaden i Umeå kommun. Analysen genomfördes under 2015 och resultaten visar att Umeå har låg arbetslöshet, låg demografisk försörjningskvot och hög utbildningsnivå jämfört med Sverigesnittet.

Arbetsmarknadsanalys av Umeå 2015

Mer statistik om Umeå

Umeå kommun har mer statistik sammanställd om Umeå, så som befolkningsmängd, prognoser, byggande, mm.
Umeåstatistik

Umeå har vuxit mer än de flesta städer i Sverige! Med en stadig befolkningsökning, bostadsbyggande och nya företag slår vi oss väl i konkurrensen.

Till vänster finns det rapporter att ladda ner med mer siffror och information om det aktuella läget i Umeå.

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag