Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida
Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Nyhetsbrev om Umeås näringsliv

Nyhetsbrevet berättar mer om Umeå kommuns tjänster och service till det lokala näringslivet. I kommunen finns det många olika verksamheter och nämnder som handlägger och beslutar om ärenden som rör enskilda företag.      

I nyhetsbrevet lyfts komunens olika tjänster till företagen fram, kontakter med företag och arbetet med att både utveckla dialog och service till näringslivet. Kom gärna med synpunkter på vad du vill läsa om i nyhetsbrevet.   

  

Prenumerera

Vill du prenumerera på vårt nyhetsbrev? Skicka ett mejl

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag