Startsida Umeå kommun

21 nya småhustomter i Hörnefors

Är du intresserad av att bygga hus i Hörnefors? Norr om förskolan Paletten vid Långedsvägen planeras för ett nytt område med 21 nya småhustomter. Du som är intresserad av en småhustomt i det nya området lämnar en intresseanmälan via Umeå kommuns webbplats. Lottning och fördelning av tomterna sker 12 april.

Innan området är redo för hus ska en ny väg byggas, Virkesvägen. Utbyggnaden pågår under våren/sommaren 2018 och tillträde till tomterna kan tidigast ske då kvartersgatan är färdigbyggd.

Området ligger på Västermalm i Hörnefors. Där finns sedan länge en antagen detaljplan för fortsatt utbyggnad av småhus. Utbyggnad har skett i etapper och nu fortsätter kommunen med detta område norr om förskolan Paletten.

Fördelning genom lottdragning

Då efterfrågan på tomter i nya områden är större än tillgången kommer de nya tomterna att fördelas genom lottdragning. En lista med adresser, storlekar, priser finns att hitta på sidan ”Virkesvägen Hörnefors”, där finns även tomt- och kvarterskartor. Här lämnar du även din intresseanmälan senast söndag 8 april.

Lottdragning av turordningslistan kommer att ske tisdag 10 april och utförs av en politiker från kommunstyrelsens utskott tillsammans med en kontrollant. Den som blir lottad och får turnummer 1 får välja bland tomterna först, nummer 2 får välja av de som finns kvar, osv. till dess att alla tomterna är fördelade. Torsdag 12 april kommer vi att påbörja rundringning av turordningslistan.

Tomtuppgifter

Observera att tomterna som fördelas säljs i befintligt skick och att det ligger på köparens ansvar att fullt ut utreda tomtens markförhållande för grundläggning.

Förutom tomtpriset tillkommer anslutningsavgifter för vatten, avlopp, el och bredband. Kontakta respektive aktör för uppgifter om anslutningsavgifter.

Alla uppmanas att noga läsa igenom gällande detaljplan för detta område. Länk till detaljplanen hittar du på webbsidan för Virkesvägen.

Kontakt

Jenny Vindegard
affärsledare, Mark
090-16 23 74
jenny.vindegard@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.