Startsida Umeå kommun

Ammoniakläckage på isladan

I tisdags kväll utfördes grävningsarbeten bredvid B-hallen vid isladan A3 Arena på Teg. Vid arbetet uppstod ett läckage av ammoniakvatten som har använts för att kyla isen. Läckaget ger en frän lukt i det berörda området. Räddningstjänsten och Miljö- och hälsoskydd är informerade och involverade i arbetet.

Läckaget har skett inom ett arbetsområde som är avspärrat utanför träningshallen (B-hallen).

– Räddningstjänsten har gjort bedömningen att det inte finns risk för personskador utanför arbetsområdet. Nu håller vi på att sanera på platsen och transportera bort schaktmassor till deponi, säger Erik Nilsson, byggprojektledare.

Verksamheterna i byggnaden (Björklöven med flera) är informerade om läckaget och det kommer att dröja några veckor innan B-hallen kan användas som vanligt igen.

Kontakt

Erik Nilsson
byggprojektledare
Fastighet
Umeå kommun
090-16 23 52
070-516 44 24
erik.nilsson@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.