Startsida Umeå kommun

Ansök om tillstånd och dispens inom
Vindelälvsåsens vattenskyddsområde

Senast 10 mars kan pågående verksamheter och aktiviteter inom Vindelälvsåsens vattenskyddsområde behöva ha tillstånd eller dispens, eller vara anmälda. Dessutom kan du behöva utföra åtgärder innan dess för att du inte ska omfattas av vissa förbud i föreskrifterna.

För hushåll inom primär och sekundär skyddszon ska uppvärmning med petroleumprodukter anmälas. För verksamheter kan det dessutom vara ytterligare krav, till exempel invallning av cisterner eller så kan någon hantering behöva flyttas ut från en skyddszon där förbud råder. Det är skyddsföreskrifterna för vattenskyddsområdet som reglerar vad som berörs. Föreskrifterna gäller redan för nya verksamheter men för pågående verksamheter gäller förbud samt kravet på anmälan, tillstånd eller dispens från 10 mars. På www.umea.se/vattenskydd finns information om regler för olika verksamheter och i de olika skyddszonerna. Där finns också en sammanfattning av reglerna, skyddsföreskrifterna i sin helhet och karta över området.

Ansök i god tid

Ansök om de tillstånd eller dispenser som krävs i god tid innan dess och lämna in de anmälningar som krävs senast samma datum. Blanketter finns på kommunens webbplats i blankettbanken under rubriken Miljö- och hälsoskydd.

Kontakt

Jonas Svensson
miljöinspektör
miljö- och hälsoskydd
090-16 18 65

Joakim Linder
miljöinspektör
miljö- och hälsoskydd
090-16 16 75

mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.