Startsida Umeå kommun
Stöcksjö

Badbart i Täfteå och Nydala

Badvattnet i Täfteå Närbad och Nydalasjön är tjänligt och alltså okej att bada i. Det har mätningar som genomförts visat. Mätningarna gjordes med anledning av att reningsverket i Täfteå brann i mars och att Umeå ungdomscup i fotboll börjar på Nydalaområdet 15 juni.

Umeå kommun har gjort provtagning av badvattnen i Täfteå Närbad och i Nydalasjön. Mätningarna visar förekomsten av E-coli och Intestinala enterococker. Bedömningsklasserna är ”tjänligt badvatten”, ”tjänligt med anmärkning” och ”otjänligt”. Resultatet visade att båda badvattnen vid provtagningstillfället var tjänliga och alltså okej att bada i.

Kommunen har fått många frågor

Mätningarna genomfördes första veckan i juni med anledning av att många personer kontaktat kommunen och Vakin med frågor omkring badvattenkvaliteten på Täfteå Närbad eftersom Täfteå reningsverk brann ner 3 mars i år. Mätningen på Nydalabadet har gjorts med anledning av att Umeå ungdomscup i fotboll börjar på Nydalaområdet på fredag 15 juni.

Mäter vattenkvaliteten hela sommaren

Provtagning av kommunens alla badplatser sker veckorna 26, 29 och 32. Analysresultat kan du se på Havs- och vattenmyndighetens webbplats.

Kontakt

Erik Nilsson
miljöinspektör
090-161699
0730-671699 erik.n.nilsson@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.