Startsida Umeå kommun
Älvlandskap

Biosfärdag sätter fokus på hållbara älvslandskap

Lördag 3 juni kan du lära dig mer om arbetet för hållbar utveckling längs Vindelälven. Då ordnas en "biosfärdag" med bland annat fågelexkursion och betessläpp på naturängar. Lär dig mer om vision och mål för projektet Biosfärområdeskandidat Vindelälven-Juhtatdahka och ta del älvslandskapets unika värden.

Program

  • Klockan 7.00–9.30: Fågelexkursion på Bölesholmarna med Christer Olsson, en av Sveriges främsta ornitologer och författare till boken Västerbottens fåglar. Mötesplats: vid parkeringen Skeppargatan/Lektorsgränd i Umeå.
  • Klockan 12.00–14.30: Betessläpp till naturbetesängar vid Rengrundet. Följ vägskyltarna från Stöcke, se karta nedan.
  • Försäljning av hamburgare och fika.

Välkommen!

Bakgrund

Ett biosfärområde är en plats för att utveckla hållbara strategier för framtiden, ekologiskt som ekonomiskt och socialt, både för oss som lever nu och kommande generationer. Biosfärområden är modellområden för hållbar utveckling där nya idéer testas genom att skapa förutsättningar för gränsöverskridande samverkan mellan olika aktörer.

Projektet Biosfärområdeskandidat Vindelälven-Juhtatdahka är ett samarbete mellan flera kommuner, olika organisationer, länsstyrelsen, Umeå universitet, samebyar, representanter för turistnäringen med flera.

Karta över Rengrundet

Karta över Rengrundet där betessläppet sker under biosfärdagen. Klicka på kartan för att göra den större.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter
Pressmeddelanden

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.