Startsida Umeå kommun

Hur vill du att Tegs centrum ska utvecklas?

Arbetet att planera Tegs centrums framtida utformning och innehåll har börjat. För att få svar på frågan hur Umeåborna, och kanske framför allt Tegsborna, vill att Tegs centrum ska utvecklas inleds planeringen med ett dialogarbete. Bland annat kommer en dialogträff att hållas i Tegs kyrka tisdag 12 juni. Du som inte har möjlighet att lämna synpunkter där och då kan tycka till via webben.

– Vi vill veta mer om hur Umeåborna vill att området ska utvecklas. I och med att ringleden byggs kan Tegs centrum och området kring gamla E4 och dess stora trafikplats utvecklas som ett stadsdelscentrum. Det kommer att bli plats för både verksamheter, bostäder och annat, säger Malin Lagervall, planeringschef, Umeå kommun.

Arbetet är i ett tidigt skede och det finns ännu inte några beslut fattade om hur området ska utformas. Ett antal utredningar kommer att genomföras de närmaste åren som underlag för kommande beslut.

– Inför ombyggnaden ska vi bland annat utreda en ny trafiklösning för gång-, cykel-, kollektiv- och biltrafik som ersättning för den nuvarande trafikplatsen med bro över motorvägen. En annan fråga som ska studeras är hur nya bostäder, verksamheter, handel, centrumfunktioner och offentliga ytor kan skapas på den mark som blir tillgänglig vid ombyggnad av trafikplatsen, säger Thomas Lundgren, samhällsplanerare, Umeå kommun.

Dialogträff i Tegs kyrka

Medborgardialogen inleds med en dialogträff i Tegs kyrka, ett tillfälle att få information, ställa frågor och lämna synpunkter.

Dialogträff
Tisdag 12 juni, klockan 15.00–19.30 (drop in)
Tegs kyrka

Webbenkät

www.umea.se/tegscentrum kommer inom kort en webbenkät med frågor om Tegs centrum. Frågorna handlar till exempel om hur platsen används i dag, hur man tar sig till och från Tegs centrum och vad det finns önskemål om. Webbenkäten kommer att vara öppen från tisdag 12 juni och över hela sommaren. Resultatet från enkäten, dialogmöten och övriga aktiviteter under medborgardialogen kommer att utgöra ett underlag för fortsatta utredningar.

Ringleden gör förändringen på Teg möjlig

När ringleden är klar skapas möjligheter att bygga om de tidigare europavägarna från genomfartsleder till stadsgator och komplettera med ny bebyggelse. För Teg innebär det att E4:an och de stora trafikplatserna vid Tegs centrum och vid Tegsvägen kan byggas om till mindre gator och korsningar. Då skapas möjligheter och utrymme att nyttja platsen på ett annat sätt än i dag, till exempel för bostäder och verksamheter.

Kontakt

Thomas Lundgren
samhällsplanerare
​Umeå kommun
​090-16 13 56
thomas.lundgren@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.