Startsida Umeå kommun

Ja till att sälja 1 601 lägenheter

Kommunfullmäktige har godkänt att AB Bostaden säljer fastigheter på Mariehem och Carlshem med totalt 1 601 lägenheter. Köpare är fastighetsbolaget Heimstaden, som betalar 1 155 mnkr. Bolaget ägs av bland andra pensionsbolaget Alecta samt Sandviks och Ericssons pensionsstiftelser.

Bostaden står inför stora utmaningar när det gäller att klara underhållet och samtidigt möta trycket och förväntningarna på nyproduktion. Underhållsbehovet för kommande decennium är i genomsnitt 320 mnkr per år, vilket är 100 mnkr mer än vad bolaget klarar. Finansieringen av underhåll och investering i 185 nya lägenheter per år kräver ett tillskott om totalt 2,8 mdkr för den närmaste 11-årsperioden.

Långsiktig finansiering

Revisionen har tidigare rekommenderat att bolagets styrelse och VD i dialog med ägaren Umeå kommun utreder finansieringsfrågan på lång sikt, för att klargöra hur nödvändiga underhållsåtgärder ska klaras för att uppnå god ekonomisk hushållning.
Bolagets förslag är att sälja fastigheter på Mariehem och Carlshem till Heimstaden bostad portalen AB. De anställda som berörs omfattas av LAS och kan välja om de vill arbeta kvar vid Bostaden.
Efter affären är Bostadens marknadsandel omkring 47 procent. Ett vanligt nyckeltal i dagsläget är 40–50 procent för Allmännyttan.

– Umeå får en ny stark och långsiktig aktör som ska äga och förvalta lägenheterna som hyresrätter, och även bidra med att bygga nytt. Det är också viktigt att den nya ägaren tar ett socialt ansvar, säger kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S).

Bostäder för äldre

Enbart lånefinansiering skulle innebära att Bostadens soliditet (andelen eget kapital av tillgångarna) minskar från 26,5 procent till 23,5 procent. Den försäljning som kommunfullmäktige godkänt ger en reavinst om 900 mnkr, och soliditeten ökar till 42 procent. Med detta bedöms Bostaden stå väl rustat för både investeringar och kommande nya regler som begränsar rätten till ränteavdrag.
Bland Bostadens nybyggnadsplaner finns äldrecenter på Västteg och Haga samt seniorlägenheter bland annat i Mariehems centrum.

Debatt om processen

Mycket av debatten i fullmäktige kom att handla om processen för ärendet. Mattias Sehlstedt (V) ifrågasatte om det hela skötts demokratiskt, och Jan Hägglund (AP) tyckte att det har funnits för lite tid för att diskutera frågan. Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Anders Ågren (M) håller inte med:

– Om det är någon fråga som har diskuterats här i fullmäktige, så är det Bostaden och en avyttring.

Ingen återremiss

Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Feministiskt Initiativ, Arbetarpartiet, Sverigedemokraterna och Henrik Agerhäll (-) yrkade på återremiss, för att utreda andra finansieringsmöjligheter, konsekvenser av försäljningar i andra kommuner och eventuella brott mot lagar i processen samt för att hinna med en dialog med medborgarna.
En återremiss hade krävt stöd av en tredjedel av de närvarande, alltså 22 ledamöter, men försäljningen godkändes av fullmäktige efter votering med siffrorna 45–16 (4 frånvarande).

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.