Startsida Umeå kommun

Nu rivs fastigheten vid
Västra Esplanaden/Kungsgatan

Umeå kommun har anlitat en entreprenör för att riva fastigheten Ymer 1 i korsningen Västra Esplanaden/Kungsgatan (där bland annat Peppes tidigare har bedrivit verksamhet). Rivningen startar i mitten av april och är klar i juni.

– Vi börjar med den invändiga rivningen som att plocka ner innerdörrar och riva köksinredning. I mitten av april startar den tyngre rivningen med maskiner. Vi ber om överseende med de störningar som eventuellt kan uppstå, säger Peder Granström, byggprojektledare.

Rivningen pågår främst klockan 7–19 på vardagar. För att hålla tidplanen kan entreprenören i undantagsfall behöva arbeta även under andra tider. Rivningen kommer att leva om, men ljudnivån kommer att hålla sig inom Naturvårdsverkets riktvärden för buller kring byggarbetsplatser.

Delar av Kungsgatan/Västra Esplanaden stängs av

Kungsgatan och Västra Esplanaden kommer att spärras av till följd av rivningsarbetet, se röd markering i kartan:

Karta som visar avspärrningar vid rivning av Ymer 1

Klicka på kartan för att göra den större.

Plats där du kan låna en lådcykel

När rivningen är klar kommer du att kunna låna en lådcykel på platsen i väntan på att ett parkeringshus kan byggas. Du kan låna en lådcykel från och med hösten 2017.

Kontakt

Peder Granström
byggprojektledare
Fastighet
Umeå kommun
090-16 23 45
070-206 82 84
mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter
Pressmeddelanden

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.