Startsida Umeå kommun

Ny fastighetschef i kommunen

Karin Isaksson blir Umeå kommuns nya fastighetschef. Hon är i dag chef för Gator och parker och har varit tillförordnad fastighetschef en tid. Nu är det klart att det blir hon som fortsätter med båda uppdragen.

– Det har fungerat väl att ha båda uppdragen. Verksamheterna har många likheter och jag ser med tillförsikt fram emot att fortsätta, säger Karin Isaksson. Jag har många erfarna, kompetenta medarbetare och chefer i respektive organisation och vi ska nu tillsammans arbeta med att skapa goda förutsättningar för våra uppdrag. 

Verksamheterna kommer även i framtiden att verka som två organisationer men det samlade uppdraget ger nya möjligheter att utveckla gemensamma resurser inom angelägna områden. Gator och parker och Fastighet lyder under samma nämnd och tillhör Samhällsbyggnad.

– Jag är glad och tacksam att Karin fortsätter som fastighetschef. Hon har lång och bred erfarenhet som ledare inom tekniska verksamheter och av att arbeta i kommunal verksamhet, säger Margaretha Alfredsson, samhällsbyggnadsdirektör.

Erfarna ledningsgrupper

På Fastighet finns tre chefer; Christina Lundgren, fastighetsförvaltning, David Tornberg, bygg- och fastighetsteknik och chef för teknisk planering och administration, som inleder sitt arbete inom kort. I dag är Stefan Hildingsson tillförordnad på den posten.

På Gator och parker finns den personalansvariga chefen Christina Ingmansson och Per Hilmersson för gatudrift, Anna Flatholm för parkdrift, Annika Kjellson Lind för myndighetsutövning och administration, Marie Frostvinge, trafikplaneringschef och Gunnar Teglund, gatuprojektchef.

Kontakt

Margareta Alfredsson
samhällsbyggnadsdirektör
Umeå kommun
070-558 23 80

Karin Isaksson
fastighetschef,
chef för Gator och parker
Umeå kommun
070-332 25 32

Karin Isaksson

Karin Isaksson

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.