Startsida Umeå kommun

Samrådstid för plan för Sävar förlängs

Samrådstiden för den fördjupade översiktsplanen för Sävar förlängs med en månad till 30 september. Förlängningen av samrådstiden sker efter önskemål från allmänheten.

– Det är ett stort engagemang kring planförslaget för Sävar och vi har fått in önskemål från allmänheten om att förlänga samrådstiden ytterligare. Därför förlänger vi samrådet med en månad till sista september. Vi hoppas att så många som möjligt av de som är boende och verksamma i Sävar tar del av planförslaget och lämnar sina synpunkter nu i samrådsskedet, säger Hanna Jonsson, samhällsplanerare, Övergripande planering. 

Umeå kommun har tagit fram ett planförslag för Sävar som siktar mot år 2050 och att skapa möjligheter för upp till 6 000 nya boende i Sävar. Planförslaget finns på projektsidan www.umea.se/plansavar där det också är möjligt att lämna sina synpunkter.

Kontakt

Hanna Jonsson
samhällsplanerare
Övergripande planering
070-699 55 80
hanna.jonsson@umea.se

Malin Lagervall
planeringschef
Övergripande planering
​070-298 54 10
malin.lagervall@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.