Startsida Umeå kommun

Trädgårdsavfall hör inte hemma i skogen

Nu är det kanske dags att börja höststäda trädgården. Men, visst vet du att det är förbjudet att dumpa löv, gräs och andra växtrester i skogen? Trädgårdsavfall orsakar nämligen övergödning, vilket leder till att brännässlor och skadedjur tar över.

Trädgårdsavfall som kastas i skogen har blivit ett allt större problem. Det leder bland annat till övergödning, fler brännässlor, igenväxning, skadedjur och i en del fall döda träd. Det kostar mycket att sanera områden där avfall har slängts.

– Många vet inte vad som händer när löv, växtrester och trädgårdsjord i stor mängd hamnar i skogen. Man tillför näring i ett område som inte ska vara näringsberikat. Den näringsrika jorden innehåller kväve, något som brännässlor älskar. Många skogsdungar och trevliga promenadstråk växer därför igen med brännässlor och kirskål om avfall dumpas där. Avfallsupplag kan också kväva träd som riskerar att dö och falla omkull, säger Charlotte Dahlin, landskapsingenjör.

Problemet störst vid villaområden

Problemet är som störst i skogar och skogsdungar i anslutning till villaområden. Några av de värsta "trädgårdstipparna" finns i anslutning till Faktorsvägen, Rosettvägen och vid cykelvägen mellan Tomtebovägen och Silvervägen. Men, problemet finns över hela kommunen. Kottevägen i Sävar, Långedsvägen i Hörnefors, Sjöstigen i Holmsund och Uppförsbacken-Karusellvägen i Obbola är andra exempel på ställen där problemet finns.

– Det fungerar bra där någon boende har civilkurage att säga åt grannarna, men det är ofta många som drar sig för att göra det. Tyvärr löper de som bor närmast dessa platser risk att drabbas av brännässlor och skadedjur i sina egna trädgårdar, säger Charlotte Dahlin.

Löv, gräs och växtrester kan du kompostera på tomten om du vill. Annars ska du lämna trädgårdsavfall på en återvinningscentral. Där tas avfallet om hand och blir anläggningsjord. Ris och grenar flisas och blir biobränsle.

Kontakt

Charlotte Dahlin, landskapsingenjör
Gator och parker
090-16 13 70
070-375 05 92
mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.