Startsida Umeå kommun
Julkulor

Undvik farliga ämnen när du julhandlar

Kemikalier finns i stort sett i alla varor vi köper. Vissa av dem är farliga för hälsa och miljö. Företagen är ansvariga och konsumenter har rätt att fråga om varor innehåller farliga ämnen. Butiken ska svara inom 45 dagar.

Kemikalier är vår vardag

Kemikalier finns i praktiskt taget alla varor – möbler, kläder, mat, hygienprodukter, elektronik och bilar. Det är till exempel mjukgörande ftalater, falmskyddsmedel, bly och kadmium, antibakteriella ämnen och krom. En del kemikalier är farliga för hälsa och miljö. Därför behövs det kunskap om hur de ska hanteras.

Konsumenter har rätt att veta – våga fråga

Genom att ta reda på om en vara innehåller farliga ämnen kan du aktivt välja att undvika den. Kunder har rätt att fråga om varor innehåller farliga ämnen och ska få kostnadsfritt svar av butiken inom 45 dagar. Om butiken inte vet om varan innehåller något farligt ämne är den skyldig att ställa frågan till leverantören.

www.umea.se/vagafraga finns ett enkelt formulär som du kan lämna till butiken när du vill veta om regnstället eller leksaken du tänker köpa innehåller farliga ämnen.

Butiker får stöd

Kommunen hoppas att Umeås butiker är med i arbetet för en giftfri miljö i Umeå. På vår webb finns ett informationsblad som stöd för hur butiker ska agera när de får frågor från kunder:

Läs informationsbladet (pdf)

Kontakt

Regina Ulfsparre
miljöinspektör
Miljö- och hälsoskydd
Umeå kommun
090-16 16 67
070-330 95 67
mejl

Mer information

www.umea.se/vagafraga hittar du som konsument användbar information. Där finns till exempel svar på vilka ämnen som är farliga och på vilket sätt, och formulär som kan lämnas till butiken.

Träningskläder innehåller ofta antibakteriella ämnen som silver och triklosan.

Träningskläder innehåller ofta antibakteriella ämnen som silver och triklosan.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter
Pressmeddelanden

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.