Startsida Umeå kommun
Medborgardialog Tomtebogård

Var med och utveckla Tomtebogård

Tomtebogård kommer att utvecklas och bli en ny del av stadsdelen Tomtebo, med plats för bostäder och verksamheter. För att säkerställa att området får en god miljö att bo, vistas och verka i utökar vi den traditionella detaljplaneprocessen med ett antal idéforum.

Nu inleds detaljplanearbetet för Tomtebogård. I tre idéforum får allmänheten komma in med idéer som påverkar resultatet i planens utformning. Idéforumen kommer att vara styrda till ett antal frågor.

Det första kommer bland annat att handla om vilka platser du tycker om i Umeå, vad är viktigast för dig i framtidens Tomtebo, vilka möjligheter har Tomtebogård?

Vid alla tre forum kommer kortare föreläsningar att hållas om förutsättningarna för detaljplanen, vad som styr, om stadsutveckling, arkitektur med mera.

Läs mer och anmäl dig

Läs mer om detaljplanen och processen på www.umea.se/tomtebogard

Där finns också anmälnings-formulär till Idéforum 1.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.