Startsida Umeå kommun
Händer bildar ett hjärta, med blommor

Vem ska få kommunens miljöpris?

Nu kan du föreslå kandidater till Umeå kommuns miljöpris 2017. Priset kan gå till ett företag, en institution, en skola, en organisation eller enskild person som har gjort en berömvärd insats för miljö eller hållbar utveckling. Lämna ditt förslag senast måndag 27 november.

– Miljöpriset är ett sätt för oss att uppmärksamma det viktiga arbetet som görs för miljö och hållbar utveckling. Priset har delats ut sedan 2001 och vi har haft både företag, privatpersoner, en bostadsrättsförening och en skola som vinnare, säger Katharina Radloff, miljöstrateg.

Föreslå en kandidat

  • Gå till www.umea.se/miljopris.
  • Föreslå en pristagare och skriv en motivering.
  • Om du vill, bifoga foto eller annat som illustrerar förslaget.
  • Lämna ditt förslag senast måndag 27 novem­ber.

Delas ut i december

En jury kommer att bedöma inkomna förslag och priset delas ut vid kommun­fullmäktiges sammanträde måndag 18 december. Juryns bedömning kan inte överklagas.

Kontakt

Katharina Radloff
miljöstrateg
090-16 14 26
070-388 16 43
mejl

Mer information

Tidigare vinnare av miljöpriset: www.umea.se/miljopris

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.