Startsida Umeå kommun
Detaljplans webbkarta på en datorskärm

Webbkarta med samtliga detaljplaner

Umeå kommun har en ny webbkarta där du kan hitta samtliga detaljplaner. Kartan visar både pågående planering och antagna planer som har vunnit laga kraft. Den är ett bra verktyg för dig som har byggplaner, men även för dig som vill se vad som är på gång i olika områden.

– Vi har länge arbetat med projektsidor för alla pågående planer. Projektsidorna är sorterade i områden och kvartersnamn, vilket har gjort det svårt att få en överblick. Med webbkartan blir det enklare att hitta den information du är intresserad av och se vad som är på gång, säger Tomas Strömberg, stadsarkitekt. 

I kommunen finns flera hundra olika detaljplaner. I dessa finns det bestämmelser som bland annat reglerar vad som får byggas, hur många kvadratmeter, byggnadshöjd, antal våningar och avstånd till tomtgräns. Det är därför viktigt att veta vad som gäller för din fastighet innan du börjar planera ditt byggprojekt.

– Tidigare har du fått kontakta Plan och Bygg för att få veta om din fastighet omfattas av en detaljplan och sedan få den skickad till dig. Nu sparar både du som invånare och kommunen tid då det är möjligt att direkt via webben ta del av gällande detaljplan för din fastighet, säger Tomas Strömberg.

Kontakt

Tomas Strömberg
stadsarkitekt
Plan och bygg
Umeå kommun
090-16 14 86
070-611 14 49
mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.