Startsida Umeå kommun

Avfall och återvinning

Vakin, Vatten- och avfallskompetens i norr AB, är ett kommunalt bolag som ansvarar för avfall och återvinning i Umeå kommun.

En del frågor som rör avfall och återvinning hanteras av Miljö- och hälsoskydd, Umeå kommun. Till exempel anmälningar av kompostering av avfall, latrin, tillfälligt uppehåll i hämtning av hushållsavfall, användning av avfall för anläggning, användning av järnsand och transport av avfall.

I materialsorteringsguiden finns råd för sortering vid rivning och renovering.


Hitta till återvinningscentraler ÅVC (www.vakin.se) för att lämna grovavfall, trädgårdsavfall och farligt avfall, men också förpackningar och tidningar.

Hitta till återvinningsstationer ÅVS (www.ftiab.se) för att lämna förpackningar och tidningar.


Länk till materialsorteringsguide
Kontakt

Vakin, Vatten- och avfallskompetens i norr AB
090-16 19 00
mejl
www.vakin.se

Miljö- och hälsoskydd
Umeå kommun
090-16 10 00 (växel)
mejl

Sorteringsguide
Umevas sorteringsguide
Läs mer, blanketter

Om en lågenergilampa går sönder

Läs mer om renhållning, papperskorgar och skräp

 

Blanketter som rör avfall finns i kommunens blankettsamling. Välj Miljö- och hälsoskydd och sedan Avfall.

Där finns blanketter för:

  • anmälan om kompostering av avfall
  • anmälan av kompostering av latrin
  • ansökan om uppehåll i avfallshämtning.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter
Pressmeddelanden

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.