Startsida Umeå kommun

Kompostering och hushållsavfall

Kompostering av matavfall

I Avfallsplan 2020, som är framtagen av Umeå kommun och Vakin, är målet att 50 procent av den totala mängden matavfall ska sorteras ut.

Om du källsorterar ditt matavfall i brunt sopkärl, tas det omhand av Vakin. Idag transporterar Vakin matavfallet till rötning (i Skellefteå) för att ta tillvara på energin och näringen. Energin, i form av biogas, ersätter bensin och diesel och näringen i rötresterna återförs till skog och mark och kan ersätta konstgödsel.

Om du istället väljer att själv kompostera ditt matavfall hemma på din tomt återvinns närings- och mullbildande ämnen. Då får du ett utmärkt jordförbättringsmedel till trädgården, balkonglåder och krukväxter. Kompostering av matavfall ska anmälas till Miljö- och hälsoskydd.

Kompostering

Informationsbroschyr om kompostering (råd och tips i pdf-format)

Mer råd och tips om matavfallsåtervinning (länk till Vakin)

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.