Startsida Umeå kommun

Materialsorteringsguide vid rivning och renovering

Här nedan kan du skriva in ett sökord, t ex "asbest", "impregnerat virke" eller använda A-Ö-listan.

Guiden är ett hjälpmedel för att sortera och klassa avfall som uppkommer vid rivning och renovering. Guiden utgår från miljölagstiftning men gör inte anspråk på att omfatta alla arbetsmiljöregler.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
Synpunkter
Hjälp oss att utveckla Materialsorteringsguiden.
Saknar du information om något material?

Skriv din e-mailadress om du önskar återkoppling.Kontakt

Miljö- och hälsoskydd
090-16 10 00 (växel)
mejl

Sidan har granskats 2016-10-20

Sidans kortadress: www.umea.se/materialsorteringsguide

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter
Pressmeddelanden

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.