Startsida Umeå kommun
Braskamin

Elda med ved

Rök från vedeldning innehåller flera hälsoskadliga ämnen och en del är cancerframkallande. Utsläpp från småskalig vedeldning drabbar framförallt astmatiker och människor som lider av luftrörs- och andningsbesvär. Större delen av utsläppen från vedpannor är resultat av att förbränningen är ofullständig. Installation av ackumulatortank, tillsammans med lämplig eldningsteknik leder till att utsläppsmängderna kan minska med 60–90 procent beroende på pannans konstruktion och ålder.

Tänk på att det är förbjudet att elda avfall, målat eller impregnerat virke, spånplattor och liknande.

Bygganmälan

Om du som fastighetsägare planerar att göra en installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal ska du enligt plan- och bygglagen göra en anmälan till byggnadsnämnden. Det gör du genom att kontakta Bygglov på telefonnummer 090-16 13 61.

Titta på röken

 • Du eldar rätt om röken är nästan osynlig vid varmt väder.
 • Du eldar rätt om röken är vitaktig vid kallt väder då vattenångan kondenserar i kylan.
 • Om röken är svart eller gul tyder det på dålig förbränning eller fel bränsle.
 • Kontrollera röken så att den inte slår ner på grannarnas hus.

Tips till vedeldare:

 • Använd i första hand pellets.
 • Använd torr ved, det vill säga hugg veden ett år i förväg, lagra den sedan torrt.
 • Använd miljögodkända pannor, kaminer, braskaminer och spisinsatser.
 • Småelda inte, utan hellre sällan och rejält 
 • Tillräckligt med luft och förbränningstemperaturer runt 900 °C–1 000 °C är en nödvändighet för en optimal förbränning och ger det bästa energiutbytet.
 • Om du har vedpanna, komplettera den med en ackumulatorvolym på minst 1 500 liter. Då behöver du bara elda en gång per dag för att värma huset.
 • Vid nyinstallation, ändring och reparation, kräv minst ett års garanti på utfört arbete.
Kontakt

Miljö- och hälsoskydd
090-16 10 00 (växel)
mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.