Startsida Umeå kommun

Felanmälan

Behöver du göra en felanmälan till kommunen?
Här hittar du information om vart du ska vända dig.

El, fjärrvärme och Umenet (Umeå Energi AB)

Anmäl fel till Umeå Energi (www.umeaenergi.se)

På Umeå energis webbplats hittar du också aktuell driftinformation. Innan du felanmäler strömavbrott, kontrollera gärna om grannarna också har avbrott och att dina säkringar är hela.

Fastigheter

Anmäl fel på kommunens fastigheter via telefon 090-16 23 42 (dygnet runt).

Gator, gång- och cykelvägar, parker, lekplatser
skog och natur, belysning på gator, U-bike

Anmäl fel, skicka in synpunkter och förslag via webbformulär

Om du fyller i dina kontaktuppgifter (mejl) får du automatisk ett besked när ditt ärende är färdigbehandlat. Skickar du även med övriga kontaktuppgifter blir det lättare för oss att nå dig om vi behöver kompletterande uppgifter.

Anmäl fel via kommunappen

Idrottsanläggningar och motionsspår

Anmäl fel via sidan Tyck om din fritid

Trafikljus

Anmäl fel på trafikljus: 090-16 53 80.

Vatten och avlopp, avfall och återvinning (Vakin)

Anmäl fel till Vakin

Sidan har granskats 2018-02-01

Sidans kortadress: www.umea.se/felanmalan

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.