Startsida Umeå kommun

Mark, exploatering

Här finns information om kommunens mark- och exploateringsfrågor, till exempel köp och försäljning av fastigheter och villatomter men även exploateringar, arrenden och övriga nyttjanderätter.


Kommunkarta

Karta Umeå kommun. Klicka här för större kartbild.

Kontakt

Umeå kommun
Mark och exploatering
901 84 Umeå

Personal

Sidan har granskats 2018-02-23

Sidans kortadress: www.umea.se/mark

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.