Startsida Umeå kommun

Mark, exploatering

Här hittar du information om kommunens mark- och exploateringsfrågor, till exempel köp och försäljning av fastigheter, exploateringar, arrenden och övriga nyttjanderätter.

Kommunens småhustomter

Om du letar efter en tomt för att bygga ditt drömhus finns alla kommunens lediga småhustomter att hitta via menyn.
Kommunkarta

Karta Umeå kommun. Klicka här för större kartbild.

Kontakt

Umeå kommun
Mark och exploatering
901 84 Umeå

Personal

Sidan har granskats 2016-08-15

Sidans kortadress: www.umea.se/mark

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter
Pressrum

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.