Startsida Umeå kommun

Fördelad mark

Nedan listas företag som fått markanvisning i ett specifikt område, men där byggproduktion ännu inte har påbörjats. När tiden för markanvisning gått ut äger Umeå kommun rätt att anvisa marken till annat företag. En förlängning av markanvisningstiden kan endast göras i undantagsfall, till exempel om Umeå kommun bedömer att byggstart är nära förestående.

Umeå kommun tar inte ut avgift för markanvisning. Erhållen markanvisning ger inte rätt till ersättning för nedlagda kostnader.

Vi reserverar oss för att listan inte uppdateras dagligen.

Fastighet

Område

Reserverad för

Reservationen upphör

Umeå 5:1

Ö Dragonfältet

Bostaden

 

Umeå 2:1

V Brinkvägen

Lerstenen Utveckling

180301

Uttern 2 mfl.

Öst på stan

Balticgruppen

200630

Sävar 11:17 mfl.

Sävar

Bo Bra i Sävar AB

201231

Stadsliden 5:1

Mariehem Centrum

Bostaden

191231

Stadsliden 2:3

Hamrinsberget

Balticgruppen

tillsvidare

Hörneå 8:539

Gråbolandet Hörnefors

HEXAB

201231

Sofiehem 5:2

Ålidhem

Bostaden

170630

Vipan 25

Öst på stan

Riksbyggen

190630

Törnrosen 10, 11

Holmsund

JIPP AB

180630

Resedan 21, 22

Holmsund

ByggaDittHem Sverige AB

190601

Holmsund 2:62

Holmsund

UA-Invest AB

180630

Sofiehem 2:1

Ålidhem

Bostaden

170630

Sofiehem 2:1

Strömpilen

Balticgruppen

181231

Backen 2:1

Grubbe

OF Bygg AB

181231

Sofiehem 2:1

Ålidhem

VNB Byggprod. AB

190331

Hörneå 30:2 mfl.

Hörnefors

OF Bygg AB

191231

Ersboda 2:1

Ersboda

Balticgruppen

201231

Baggböle 1:17

Baggböle

OBOS Mark AB

191231

Backen 6:1

Backen

Byggnadsstiftelsen Waldorfskolan i Umeå

201231

Obbola 19:1

Obbola

OBOS Mark AB

210630

Västerteg 36:2 (del av)

Teg

Lerstenen Handlaren AB

201231

Västerteg 34:4 mfl.

Teg

Bostaden

201231

 

Kontakt

Helen Nilsson
090-16 23 56
helen.nilsson@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.