Startsida Umeå kommun
Kollage detaljplan och illustration

Detaljplanering

Kommunens fysiska planering avgör hur mark- och vattenområden ska användas. I detaljplaner regleras bland annat bebyggelse, gator, parker och friluftsområden. Detaljplanerna ligger till grund för beslut om till exempel bygglov.

Att upprätta en detaljplan är en lång och noggrann process som tar 6–18 månader. Noggrannheten behövs för att planen har stark rättsverkan. Byggnadsnämnden (eller kommunstyrelsen) beslutar om en plan ska upprättas och vad som är syftet med planen. Byggnadsnämnden eller i vissa fall kommunfullmäktige beslutar om antagande av detaljplaner.

Nedan listas de detaljplaner som just nu är ute på samråd och granskning. Dessa detaljplaner är det möjligt att lämna synpunkter på. Handlingarna finns tillgängliga via respektive detaljplans projektsida.

Kontakt och öppettider

Våra öppettider är:
Mån- Tors 8:00 - 16:30
Fre 8:00-16:00

Besöksadress:

Skolgatan 31 A, våning 3


Kontakt
Om du vill veta vad som gäller för en viss fastighet, kontakta

Plan och bygg
kundtjänst
090-16 13 61
mejl

Ansökningsblankett

Ansökan om planbesked (pdf)

Här kan du ladda ner en ansökan om planbesked.

Kvalitetsdeklaration

I kvalitetsdeklarationen kan du läsa mer om Detaljplanerings uppdrag och vilken service du som invånare kan förvänta dig:
Kvalitetsdeklaration (pdf)

Skicka yttranden till detaljplanering

När du ska skicka in ett yttrande till Detaljplanering kan du göra på på olika sätt

1. skicka e-post till detaljplanering@umea.se

2. Skicka via det formulär som finns på detaljplanens projektsida

3. Skicka med vanlig post till,
Umeå kommun
Detaljplanering
Skolgatan 31 A
901 84 Umeå 

Märk alltid ditt yttrande med detaljplanens diarienummer och ange dina kontaktuppgifter.

Antagna detaljplaner 2017

- Röbäck 30:60
- Innertavle 2:3 och 14:4
- Kabeln 2
- Operetten 37
- Östra Dragonfältet
- Långmyran 8 och 14
- Holmön 3:7
- Ön 2:13 (södra ön)
- Umeå 5:2 (Dragonfältet)
- Flyttfågeln 1
- Täfteå 7:35
- Sävar 66:233
- Lärkdrillen 1
- Sandtaget 2
- Del av Sofiehem 3:1
- Ängskilen 13
- Backsvalan 1-4

Sidan har granskats 2017-12-11

Sidans kortadress: www.umea.se/detaljplanering

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.