Startsida Umeå kommun
Bild på Rådhusparken

Ombyggnaden av Rådhusparken etapp 2

I augusti-september ska alla gräsytor göras klara, perenner och buskar på västra sidan planteras och Västra Rådhusgatan byggs färdigt. Arbetet beräknas vara klart under september månad.

Rådhusparken delvis öppen

Den östra sidan av ombyggnadsområdet (gatan, trottoaren, parkgången och perennplanteringarna närmast Filmstaden) öppnades för allmänheten från början av juli. Det är möjligt att promenera längs den stensatta gången och njuta av de omfångsrika perennplanteringarna, medan gräsmattorna måste rota sig innan de tas i bruk. Vid Storgatan finns formklippta lindar, längs Rådhusgatorna rader av björkar och i själva parken lönnar, hästkastanjer, ullungrönnar och katsuror. Totalt är det cirka 80 träd som planterats, därtill ett trettital buskar och tusentals perenner.

Före sommaren öppnads även en del av Västra Rådhusgatan, trottoarerna längs med Storgatan och längs Strandgatan.

Grön mötesplats

Målet med ombyggnaden är att den redan så populära mötesplatsen ska förbättras ytterligare med fler planteringar, komplettering av träd, nya sitt- och hängplatser och en renoverad fontän. Med ny belysning och förbättrade gångstråk genom parken ska tillgängligheten och tryggheten öka.

Utformningen är gjord av landskapsarkitekt Ulf Nordfjell på Ramböll och följer det gestaltningsprogram som togs fram för hela stadsrummet från Rådhuset till älvsstranden.

För din säkerhet - respektera avspärrningar

Under byggtiden kommer framkomligheten att vara begränsad. Gatorna på vardera sidan av Rådhusparken är tillfälligt avstängda. Det innebär att gående, cyklister och bilister hänvisas till närliggande gator, till exempel Thulegatan, Vasagatan och Västra Strandgatan. 

Vi vill uppmana boende och andra som rör sig i närheten att respektera avspärrningarna.

Arbetet beräknas vara klart september 2016

Ombyggnaden av Rådhusparken etapp 2 omfattar själva Rådhusparken samt Östra- och Västra Rådhusgatorna. All belysning i parken och längs Rådhusgatorna kommer att görs om.

I oktober 2015 startade arbetena i parken med rivning och fällning av träd. Under senhösten gjordes en del ledningsarbeten i gatorna och även grundläggning för murar inne i parken.

De båda Rådhusgatorna ska också byggs om, den västra med sidoparkeringar och den östra med plats för huvudstråket gång- och cykel.

Plantering av träd och perenner görs under sommaren och parken beräknas vara helt färdig i slutet av september 2016.  

Konsult: Ramböll, genom Ulf Nordfjell

Entreprenör etapp 2: Skanska

Rådhusparken etapp 1 – mötet med älven

I första etappen byggdes den nedre delen av Rådhusparken om, dvs ytan mellan Strandgatan och älven. Den invigdes i juli 2014 och har snabbt blivit en favoritplats för många umebor.

Läs mer om Rådhusparken etapp 1

Sidan har granskats 2016-10-20

Sidans kortadress: www.umea.se/radhusparken

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter
Pressmeddelanden

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.