Startsida Umeå kommun
Stadsodling

Stadsodling

Stadsodling i Umeå

Inom Umeå kommun finns det idag några olika möjligheter till stadsodling. Mark och exploatering arrenderar ut mark för odlingslotter respektive kolonilotter till kolonilotts- eller odlingslottsföreningar. På några platser, till exempel i Broparken och på Ålidhöjd har mark tillfälligt upplåtits för stadsdodling.

Strategi för stadsodling

Ett av målen med Umeås utveckling är att skapa en tät blandstad med attraktiva mötesplatser, tydliga stadsrum och en blandning av funktioner som ska ge trygghet, liv och rörelse åt staden. Parker och naturområden är en viktig del i den utvecklingen och kan erbjuda upplevelser och aktiviteter av många olika slag. Stadsodling är ett växande intresse och har en självklar plats i den hållbara staden.

Den som är intresserad av att hyra mark för stadsodling kan vända sig till Kontaktcenter Gator och parker eller mejla till stadsodling@umea.se.

Kontakt

Stadsodlings mejl

Kontaktcenter Gator och parker
090-16 15 30
mejl

Michael Holmström
stadsträdgårdsmästare
Gator och parker
090-16 14 31
mejl

Sidan har granskats 2017-11-09

Sidans kortadress: www.umea.se/stadsodling

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.