Startsida Umeå kommun
Testresenärer Bilfri

Tio familjer blir bilfria

I tre måndader får tio hushåll i Umeå testa att klara sin vardag utan egen bil. Vi vill undersöka hur en kombination av mobilitetslösningar kan underlätta för ett bilfritt liv.

Så går testet till

Under tre månader, med start 15 september, låter alla deltagarna den egna bilen stå till förmån för andra färdsätt. De deltagande hushållen har tillgång till

  • busskort för lokaltrafik till alla i hushållet
  • el-cykel
  • eldrivna lådcyklar att hyra
  • bilpool (kostnader för medlemskap och bensin ingår, hyra tillkommer)

Deltagarna djupeintervjuas före, under och efter testperioden av forskare på Handelshögskolan i Umeå. Syftet med intervjuerna är att fördjupa kunskapen om vilka hinder och möjligheter som finns för att vidareutveckla kombinerad mobilitet som tjänst. Samtidigt undersöker vi också om delagarna med hjälp av den här typen av tester kan uppmuntras att använda bilen i mindre utsträckning.

Umeå kommun satsar för klimatet

Bilfri-satsningen är en del av Umeå kommuns klimatarbete som sker i samarbete med Umeå universitet och med stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden, Umeå kommun, Umeå universitet, Region Västerbotten, Upab och Umeå energi.

Den koldioxidsnåla platsen

Kontakt

Anna Gemzell
projektledare
Umeå kommun
090-16 16 96
anna.gemzell@umea.se

Fler kontaktuppgifter och fakta om projektet

Mer information

Samarbetspartners:

Europeiska unionen, Europeiska regionala utvecklingsfonden

Projektet genomförs med stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Vi är en del av Green Umeå
Ultra logo
Sunfleet

Sidan har granskats 2018-10-12

Sidans kortadress: www.umea.se/bilfri

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.