Startsida Umeå kommun
Pojke med drake

Landsbygdsutveckling

Umeå kommun är både stad och landsbygd. Knappt 30 procent av kommunens invånare bor utanför Umeå centrum i större och mindre byar och tätorter samt Sävar, Hörnefors och Holmsund-Obbola. En fortsatt hållbar tillväxt i kommunen förutsätter att utvecklingen är hållbar både på landsbygden och i staden.

Kommunen arbetar med landsbygdsutveckling på olika sätt, till exempel bredbandsutbyggnad, hemsändningsbidrag till lanthandlare, samarbete med byaföreningar och olika projekt om och på landsbygden.

Aktuellt: Tematisk översiktsplan för landsbygden

Översiktsplan Umeå kommun - Tematiskt tillägg för landsbygden är nu ute på samråd tillsammans med andra översiktsplanedelar och alla är välkomna att lämna synpunkter på översiktsplanen. Det kommer även att anordnas informationsmöten vid ett antal tillfällen.

Läs mer om arbetet och hur du kan delta

Kontakt

Annika Myrén
utvecklingsstrateg
Övergripande planering
090-16 12 45
070-388 49 66
mejl

Mer information

Bygderådet Umeå

Fiskeområde Vindelälven

URnära

Föreningsbyrån, Umeå kommun

Samråd:

Samråd Tematisk översiktsplan för landsbygden

Kartläggning av några orter:

Kartläggning av några orter,
Umeå kommun
(pdf, 2,1 MB)

Kartläggning genomförd av Jennie Bergvall Lindström, studerande vid SLU

Statistikrapport:

Umeå landsbygd – en välmående del av kommunen (pdf, 4,2 MB)

Sidan har granskats 2017-01-10

Sidans kortadress: www.umea.se/landsbygd

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter
Pressmeddelanden

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.