Startsida Umeå kommun

Stadsplanering och byggande

Stadsplanering berör oss alla som lever och verkar i Umeå. Stadsplanering handlar om att utveckla, förändra och bevara vår gemensamma livsmiljö.
I planeringsprocessen har du som medborgare möjligheter att påverka planeringen. På dessa sidor hittar du mer information om planeringsprocessen och vilka projekt som är på gång just nu.

Marknadsgatan

Innanför ringleden

Arbetet med att omvandla vägarna innanför ringleden grundar sig på viljan att förbättra luftmiljön och klara fastlagda miljökvalitetsnormer och därmed möjliggöra fortsatt utveckling av Umeås centrala delar.

Illustration Lilljansberget

Hög delaktighet i detaljplan för Tomtebogård

Tomtebogård kommer att utvecklas och bli en ny del av stadsdelen Tomtebo, med plats för bostäder och verksamheter. För att säkerställa att området får en god miljö att bo, vistas och verka i, utökar kommunen den traditionella detaljplaneprocessen med ett antal idéforum.

Samverkanshus på Mariehem

Nordstjärnan – samverkanshus på Mariehem

Det nya samverkanshuset Nordstjärnan rymmer vård- och omsorgsboende med 60 lägenheter, en förskola med fyra avdelningar och ett produktionskök. Huset är det första i sitt slag som byggs av Umeå kommun. Stod klart hösten 2017.

Illustration Lilljansberget

Godkänt planprogram för Lilljansberget

Byggnadsnämnden har godkänt det planprogram för Lilljansberget som varit på samråd under våren. I första hand planeras för bostäder men även lokaler för verksamheter. Fullt utbyggt innebär programmet bostäder för cirka 4 000 invånare.

Foto barn på Röbäcksslätten

Fördjupad översiktsplan för Röbäck

En fördjupad översiktsplan för Röbäck har varit på samråd under våren. I planförslaget finns bland annat nya bostäder för ca 3 000 personer, utveckling av friluftsområdet och förutsättningar för ett aktivt jordbruk.

Vad händer i ditt område?

Mer information och handlingar för aktuella planer i ditt område:
Aktuellt i ditt område

Sidan har granskats 2017-12-07

Sidans kortadress: www.umea.se/stadsplanering

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.