Startsida Umeå kommun

Före detta E4- och E12-sträckorna i centrala Umeå ska byggas om

Kommunen planerar att omvandla de före detta europavägssträckorna i centrala Umeå till stadsgator med mer grönska och mer utrymme för gång-, cykel- och kollektivtrafik. Förändringen innebär också nya kvarter med blandad stadsbebyggelse i anslutning till stadsgatorna.

Ett så kallat stadsutvecklingsprogram beskriver det föreslagna konceptet. Programmet visar hur omvandlingen av vägarna kan ske, var förutsättningar finns för nya stadskvarter och vilka stadsbyggnadskvaliteter som är viktiga för den tillkommande bebyggelsen.

Förslaget till stadsutvecklingsprogram var ute på samråd från och med 6 maj till och med 11 juni 2017. Under den perioden kunde alla Umeåbor också ta del av en utställning om projektet i kommunhörnan i Väven.

Tack för alla inkomna synpunkter!

Efter samrådet ska programmet bearbetas och slutligen godkännas av kommunfullmäktige.

Kontakt

Thomas Lundgren samhällsplanerare
Övergripande planering
090-16 13 56
thomas.lundgren@umea.se

Karta över det område som projektet Innanför ringleden avser.

Stadsutvecklingsprogrammet omfattar de tidigare E4- och E12-sträckorna och anslutande områden innanför ringleden. Klicka på kartan för att förstora den.

Sidan har granskats 2018-01-29

Sidans kortadress: www.umea.se/innanforringleden

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.