Startsida Umeå kommun

Tegs centrum

Nu har arbetet med Tegs centrums framtida utformning och innehåll börjat. Inriktningen är att Tegs centrum inklusive området kring gamla E4 och dess trafikplats ska omvandlas till en attraktiv plats med ny stadsmässig bebyggelse och goda kollektivtrafikfunktioner.

I arbetet kommer särskilt följande frågor att utredas:

  • Utformning av en ny trafiklösning för gång-, cykel-, kollektiv- och biltrafik. Den stora planskilda trafikplatsen för bilar ska byggas bort, med inriktningen att hitta en ny trafiklösning i ett plan.
  • Hur vi skapar den bästa lösningen för nya bostäder, verksamheter, handel och andra centrumfunktioner på den mark som blir tillgänglig vid ombyggnad av trafikplatsen.
  • Utformning av en utvecklad kollektivtrafiknod för bekväma omstigningsmöjligheter mellan stadsbussarnas stom- och lokallinjer och med regionbussar.

Ringleden gör förändringen möjlig

När ringleden är klar skapas möjligheter att bygga om de tidigare europavägarna från genomfartsleder till stadsgator och komplettera med ny bebyggelse. För Teg innebär det att gamla E4:an och de stora trafikplatserna vid Tegs centrum och vid Tegsvägen kan byggas om till mindre gator och korsningar. Då skapas möjligheter och utrymme att nyttja platsen på ett bättre sätt än i dag.

Kontakt

Thomas Lundgren
samhällsplanerare
Umeå kommun
090-16 13 56
thomas.lundgren@umea.se

Mer information

Läs mer i stadsutvecklingsprogrammet "Innanför ringleden" (pdf, 10 MB)

På sidan 26 står det mer om Teg.

Prenumerera

Vill du få besked via mejl när det finns uppdaterad information om arbetet med Tegs centrum?

Anmäl dig som prenumerant, fyll i din mejladress och klicka på ”OK”. Du kan när som helst avsluta din prenumeration.

När du anmäler dig samtycker du till att vi sparar och använder din mejladress för att skicka mejl om arbetet med Tegs centrum.

Läs mer om behandling av din mejladress för denna prenumerationstjänst och dina rättigheter:

www.umea.se/
prenumerationbehandling

Sidan har granskats 2018-08-21

Sidans kortadress: www.umea.se/tegscentrum

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.