Startsida Umeå kommun

Vad händer i projektet om ny VA-strategi?

  • Övergripande planering har fått i uppdrag att se till att planförutsättningar tas fram för att kunna ta beslut om utvidgade verksamhetsområden.

  • Vakin har fått i uppdrag att påbörja utredningar och projektering så att den allmänna va-anläggningen kan byggas ut.

  • Vakin har rekryterat en projektledare och fortsätter att rekrytera den personal som behövs för att driva projektet vidare.

  • Planavdelningen och Övergripande planering kommer under hösten att gå vidare med att titta på planeringsförutsättningarna i respektive område. De områden som presenteras i VA-strategidokumentet är baserade på dagens bebyggelse och utgör bara en del av det underlag som krävs för att planera kommande VA-utbyggnad. Det är även nödvändigt att ta andra planeringsdokument i beaktande, t.ex. kustplanen och kommunens bostadsförsörjningsplan.

  • Våra politiker kommer att träffas efter sommaren för att diskutera bl.a. de ekonomiska förutsättningarna för projektet, såväl för den enskilde som för kommunen.

  • Vår ambition är att vi ska genomföra informationsmöten i respektive områden senare under hösten.

 

Kontakt

Hans Sandberg
VA-rådgivare
Umeå kommun
090-16 16 94
hans.sandberg@umea.se 

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.