Startsida Umeå kommun
Skolelever vid dator

Koulutus ja lasten päivähoito

Utbildning och barnomsorg

Uumajan koulujen opetuksessa asetetaan oppilaat etusijalle opettamalla heille nyky-yhteiskunnassa tarvittavia tietoja ja taitoja. Koulun hallinto on jaettu kahteen osaan, esi- ja peruskouluhallintoon ja lukio- ja aikuiskoulutushallintoon.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.